Ondernemingen blijven bedrijfsrisico's onderschatten

00000000000paulmarck

Verzekeringsspecialist ADD, met kantoren in Heverlee en Merelbeke, heeft een top-3 samengesteld risico’s die de Belgische bedrijven bedrijven anno 2016 het meest onderschatten.

Dat deed de verzekeringsmakelaar op basis van een enquête in samenwerking met het vakblad CFO Magazine van het bedrijf Financial Media uit Aalter. Het risico dat het meest wordt onderschat is dat van de reputatieschade.

Acht op de tien Belgische bedrijven zijn er niet op voorbereid. Uit de bevraging blijkt verder dat de helft van de Belgische bedrijven de impact van cyberaanvallen en milieuvervuiling onderschat. Precies dat zijn twee risico’s zijn die een grote bedreiging vormen voor de reputatie van bedrijven.

Peter De Roeck, hoofdredacteur en uitgever van CFO Magazine, is verrast: “Bedrijven staan onvoldoende stil bij de impact van reputatieschade op het voortbestaan van hun bedrijf. Dat stemt tot nadenken. Zeker omdat de twee andere risico’s uit de top-3, cybercriminaliteit en milieuvervuiling, naast materieel verlies en financiële gevolgschade, de reputatie van een onderneming zware schade berokkenen.

Op de tweede plaats in de top-3 van meest onderschatte risico’s prijkt cybercriminaliteit.  17% van de ondervraagde bedrijven geeft aan zich te verzekeren tegen de financiële gevolgen van cybercriminaliteit. Dat is slechts een verbetering met 2 procentpunten ten opzichte van 2014. Toen gaf 15% aan een verzekering tegen cybercriminaliteit te hebben. Het grootste gevaar van e-crime ligt echter niet in het lage percentage verzekeringen. Wel in het ontbreken van een structurele aanpak van het risico, volgens Paul Marck (foto), technisch directeur bij ADD: “Amper 15% van de respondenten geeft aan alle kosten van een mogelijke cyberaanval in kaart gebracht te hebben. Slechts 1 op 3 heeft een actieplan in geval van een crisissituatie, 40% toetst de IT-beveiliging af met een externe expert en nauwelijks de helft van de bedrijven versleutelt kritieke data consequent. Dat maakt van cybercriminaliteit een reëel actiepunt voor de Belgische bedrijven in 2016.”

Milieuvervuiling sluit de top-3 van meest onderschatte bedrijfsrisico’s. De helft van de ondervraagde ondernemingen meent geen risico te lopen op bodemverontreiniging. De dagelijkse praktijk bevestigt de resultaten van de enquête aldus Marck: “Dagelijks ervaren we dat ondernemingen de kans op schade aan het milieu vaak niet zien. Ze brengen de mogelijke financiële gevolgen dan ook niet in kaart, net zoals de daaraan verbonden reputatieschade. Ook dit risico verdient absoluut meer aandacht in 2016.

ADD en CFO Magazine kwamen tot hun resultaten op basis van een bevraging bij een representatief staal van 200 ondernemingen. Tussen augustus en oktober 2015 beantwoordden zij  48 vragen over risico’s die het voortbestaan van de onderneming in gevaar kunnen brengen.