Stora Enso schakelt de wind in

GENT – Op de site van papierproducent Stora Enso in Gent is de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van drie windturbines. Die zullen jaarlijks 21 GWh elektriciteit produceren wat overeenkomt met het gemiddelde jaarlijks elektriciteitsverbruik van 6.000 gezinnen. De papierproducent zal haar CO2-uitstoot zo met 9.600 ton per jaar verminderen.

Stora Enso Langerbrugge produceert jaarlijks zo’n 540.000 ton gerecycleerd kranten- en magazinepapier op basis van 100 procent papierafval. Het bedrijf zet daarbij hernieuwbare energie voorop. Zo exploiteert het al twee bio-warmtekrachtkoppeling energiecentrales die voorzien in alle nodige processtroom en in meer dan 70 procent van de elektriciteitsbehoefte. Sinds de herfst van 2016 stuurt Stora Enso Langerbrugge via een ondergronds warmtenet ook groene energie naar Volvo Car Gent.

“Tel hier de bouw van drie windturbines bij op en we staan opnieuw een stapje dichter bij de intentie van Stora Enso om goed te doen voor mens en planeet”, zegt Chris De Hollander, afgevaardigd bestuurder van Stora Enso Langerbrugge.

Lange termijnwerking

De nieuwe windturbines kaderen in een samenwerking op lange termijn tussen Engie Benelux en Sotra Enso Langerbrugge. Het moet een toonvoorbeeld worden van een gezamenlijk streven naar meer duurzaam ondernemen.

“Deze samenwerking is een belangrijke verdere verankering inzake hernieuwbare energie-uitbating op onze site en ondersteunt ook de North Sea Port in haar ambitie om een duurzamere zeehaven te worden”, legt Chris De Hollander uit. “De windturbines worden namelijk toegevoegd aan de 24 windturbines op de 8 reeds bestaande parken die Engie in de Haven van Gent heeft gebouwd.”