De Coupure, bijna volgebouwd, kreeg voor de vierde maal groen licht. Foto: Peter Malaise

Vierde keer, goede keer voor bedrijvenzone Coupure?

Met het ruimtelijk plan Bedrijvigheid Oudenaarde wil de provincie een einde maken aan de rechtsonzekerheid van heel wat bedrijven op regionaal bedrijventerrein Coupure. Ook de ontwikkelingsrechten voor brouwerij Roman zitten in het plan vervat. Het was al de vierde keer dat Coupure op de stemtafel van de provincieraad kwam. De vorige drie keer werd de vergunning vernietigd.

Het bedrijventerrein Coupure, vlakbij de grens met Wortegem-Petegem, kent een lange voorgeschiedenis. De bestemming van het 42,5 hectare grote terrein werd al enkele keren vernietigd door de Raad van State. Dat schept heel wat onzekerheid voor de bedrijven die er hun activiteiten ontplooien of wensen te ontplooien. Hoewel hun bestaande vergunningen van kracht blijven, is het verkrijgen van nieuwe of hernieuwde vergunningen problematisch.

“Met de definitieve vaststelling van het nieuwe PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde, tracht het provinciebestuur die rechtsonzekerheid weg te nemen", zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA). “Met deze goedkeuring wordt Coupure herbestemd naar een regionaal bedrijventerrein en een deel gemeenschapsvoorzieningen. Op die basis kunnen ook opnieuw vergunningen worden afgeleverd. Voor de economie en werkgelegenheid in de regio Oudenaarde is dat uiteraard een goede zaak. We hebben in dit dossier constructief samengewerkt met verschillende partners, en ik ben blij dat we eindelijk terug vooruit kunnen."

Brouwerij Roman

“Als je vandaag vanuit het niets een nieuw bedrijf zou oprichten met de grootte als dan van brouwerij Roman, zou je dat natuurlijk nooit meer op die plek doen”, zegt Vervliet. “Ver van de stedelijke kern en niet direct goed ontsloten. Maar een brouwerij is iets bijzonder en zeker eentje met zo’n lange geschiedenis als Roman. Iedereen erkent dat een van de sterktes van de brouwerij net ook die binding aan haar locatie is. Binnen het PRUP wordt de site van de brouwerij daarom bestendigd met ontwikkelingsmogelijkheden, evenwel rekening houdend met landschap waarin de brouwerij zich bevindt.”

Na goedkeuring door de provincieraad volgt een periode van 45 dagen waarbinnen de Vlaamse regering het plan kan schorsen of vernietigen. Daarna wordt de definitieve vaststelling gepubliceerd in het Staatsblad. Begin augustus treedt het plan – zonder nieuwe tegenkanting – dan in werking. Een datum waar de vele bedrijven die al gebouwd zijn in Coupure naar uitkijken.