Leo De Smedt - Hans Velle Leo De Smedt - Hans Velle

Biertelg riskeert celstraf na oplichting van meer dan 3 miljoen euro. “De hele familie is gebroken”

De rechtbank in Brussel heeft zich donderdag gebogen over de grootschalige oplichting rond de Affligembrouwerij in Opwijk. Biertelg Leo De Smedt riskeert een fikse celstraf nadat hij samen met meester-oplichter Hans Velle meer dan twintiger slachtoffers zou hebben opgelicht voor meer dan drie miljoen euro. Daarbij zelfs zijn eigen dochters.

Beklaagde Leo De Smedt is allesbehalve een onbekende in en rond Opwijk. De zestiger is een telg van de brouwersfamilie uit de gemeente die rond de eeuwwisseling de Affligembrouwerij waar het gelijknamige bier werd gebrouwen had verkocht aan het Nederlandse Heineken. In 2013 verkondigde Leo De Smedt aan iedereen die het wilde horen dat hij de brouwerij van zijn voorvaderen wilde terugkopen.

Hij klopte bij tientallen mensen en overtuigde uiteindelijk 23 van hen, meestal familieleden, om hem in totaal 3,2 miljoen euro te overhandigen. “Hij heeft grote sommen geld ontleend onder het valse voorwendsel dat hij de brouwerij wilde opkopen”, klonk het bij het parket van Halle-Vilvoorde. “Hij misbruikte de goeie reputatie van zijn familienaam en beloofde iedereen dat ze binnen de drie maanden hun geld zouden terugkrijgen met vijf procent intrest. Hij liet alles ook vastleggen op papier, waardoor hij heel betrouwbaar overkwam.”

Eigen dochters opgelicht

Op het einde van de rit bleken de slachtoffers te zijn opgelicht. “Verschillende leden van zijn eigen familie, waaronder zijn dochters, kampen nu met schulden”, aldus substituut-procureur Tessa Ophalvens. “Uit het onderzoek blijkt dat er nooit onderhandelingen zijn opgestart met de eigenaars van de brouwerij. Daarenboven is al het geld spoorloos verdwenen. Niemand weet waar het naar toe is en het onderzoekt heeft dat ook niet kunnen achterhalen.”

Naast Leo De Smedt staat ook meester-oplichter Hans Velle terecht. De man is volgens het openbaar ministerie het meesterbrein achter de hele operatie. Velle is dan ook geen onbeschreven blad. De West-Vlaming werd al meermaals veroordeeld voor grootschalige oplichting en heeft de kwalijke reputatie anderen te laten opdraaien voor het vuile werk.

Miljoenenerfenis

Volgens het parket was Velle er in geslaagd om Leo De Smedt wijs te maken dat de nakomeling van de voormalige Brugse bisschop Emiel De Smedt recht had op diens erfenis, die bestond uit Canadees onroerend goed. Maar om die erfenis in handen te krijgen, had hij geld nodig. “Hans Velle deed Leo De Smedt op sluwe en intelligente wijze naar zijn pijpen dansen door hem een miljoenenerfenis voor te spiegelen, op voorwaarde dat hij de familiebrouwerij zou overkopen”, sprak de parketmagistraat op het proces.

Volgens de advocaat van Leo De Smedt is de zestiger geen crimineel. “Mijn cliënt is bijna 70 jaar oud en heeft een blanco strafblad,” pleitte meester Joris Van Cauter. "Ik heb mijn cliënt dan ook laten onderzoeken en uit het verslag blijkt dat Leo De Smedt kampt met een enorme lichtgelovigheid en naïviteit. Hij is Hans Velle in de gevangenis gaan opzoeken en heeft daar een soort van vriendschap mee opgebouwd. Hij was een pop en Velle trok aan de touwtjes."

Belga

“Zijn naïviteit maakt zijn fouten niet goed”, ging Van Cauter verder. “Hij erkent dat hij fout heeft gehandeld en een verantwoordelijkheid draagt. Bij zijn eerste verhoor heeft hij ook alles bekend. Hij heeft onder meer geld geleend van zijn eigen dochters, heel die familie is gebroken. Ik vraag de rechtbank om daar rekening mee te houden en de man een straf met uitstel op te leggen.”

De hoofdverdachte in de zaak ontkent dan weer betrokken te zijn bij de grootschalige oplichting. “Mijn cliënt zat opgesloten in de gevangenis van Hoogstraten en werd benaderd door Leo De Smedt”, aldus meester Rob Onderdonck. “De Smedt had op dat moment al schulden van één miljoen euro. Hij wist dat Hans Velle in de cel zat voor oplichting.” Nog volgens de strafpleiter is de biertelg het meesterbrein achter de hele oplichtingsoperatie. “Hij geloofde zijn eigen leugens en had een gigantische drang naar geld. Mijn cliënt heeft daar inderdaad misbruik van gemaakt om vervroegd te kunnen vrijkomen door onderdak te krijgen bij De Smedt.”

Strenge vordering

Dat Leo De Smedt zich blindelings liet manipuleren door Hans Velle is voor het parket een brug te ver. “Hij wentelt zich in een slachtofferrol en zegt dat hij dwangmatig verplicht werd om financiële fondsen in te zamelen”, repliceerde substituut-procureur Tessa Ophalvens. “Uit het dossier blijkt nergens dat er dwang was van Velle. Leo De Smedt was op voorhand ook gewaarschuwd over de malafide intenties van Hans Velle. Geld aftroggelen van mensen is voor Leo De Smedt even banaal als ademhalen. Het stopt gewoon nooit. Hij wist van in het begin dat hij zijn geldschieters nooit ging kunnen terugbetalen. Ik vraag de rechtbank dan ook om een effectieve celstraf van 40 maanden uit te spreken.“

Ook voor Hans Velle was het parketmagistraat streng in haar vordering. “Hij gebruikt mensen om zonder scrupules het geld van anderen uit te geven, terwijl hij op papier een arme sukkelaar is die leeft van de sociale zekerheid. Daarenboven schakelde hij nog een kennis in om zich uit te geven als advocaat van een rijke geldschieter om nog meer geld los te troggelen. Ik vorder 6 jaar cel.” Tegen de derde beklaagde, de man die zich had uitgegeven als advocaat, eist het parket 15 maanden cel.

Alles verloren

In zijn laatste woord richtte Leo De Smedt zich naar de slachtoffers die aanwezig waren op de zitting. “Ik ben beschaamd u allen te moeten zeggen dat de gelden die zijn opgehaald zijn verdwenen. Ik heb groot verdriet en diepe spijt dat dit gebeurd is door mijn goedgelovigheid en mijn gebrek aan assertiviteit. Ik weet niet hoe ik het kan goedmaken. Hans Velle heeft op mijn geweten gespeeld. Ik ben alles verloren en lijd dag en nacht. Ik zal de straf aanvaarden die de rechtbank uitspreekt.“

Het vonnis in de zaak valt ten vroegste op 29 juni