Heel wat kmo’s van bij ons laten steunmaatregel schieten

LEUVEN/HALLE/VILVOORDE - Bedrijven die investeren in een zogenaamde ontwrichte zone kunnen een financieel voordeel doen dat overeenkomt met een besparing van 4 tot 5% op de loonkost. Recent werd beslist de termijn van de steunmaatregel te verlengen met 18 maanden. Een positieve ontwikkeling, maar volgens Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant maken kmo’s nog te weinig gebruik van de maatregel en dreigen ze hierdoor hun recht op steun te mislopen. Daarom organiseert Voka op 25 mei in samenwerking met Vlaio een gratis online infosessie rond het onderwerp waarbij deelnemers ook ondersteuning kunnen krijgen bij hun aanvraag.

Bedrijven die zich bevinden in een afgebakende steunzone, ook wel ontwrichte zone genoemd, kunnen aanspraak maken op een tijdelijke vrijstelling van het doorstorten van 25% bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen. Het gaat om zones die werden getroffen door zware collectieve ontslagen en daarvoor economische ondersteuning krijgen van de overheid.

Zo goed als heel Vlaams-Brabant 

Eén van de afgebakende zones situeert zich rondom Zaventem-Vilvoorde en bestrijkt zo goed als heel Vlaams-Brabant. Door de verlenging van de steunmaatregel kunnen bedrijven die in aanmerking komen een aanvraag indienen tot 31 mei 2026. Sinds augustus 2018 werden er in de regio Vlaams-Brabant 53 dossiers ingediend, waarvan er 52 werden goedgekeurd. Mede door de steunmatregelen werden 436 extra arbeidsplaatsen gecreëerd voor kmo’s in ontwrichte zones.

Maar niet iedereen is blijkbaar op de hoogte van de steunmaatregel. “Momenteel maken kmo’s nog te weinig gebruik van de steunmaatregel. Ondanks de kans op een vrijstelling van 25 % op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en dat voor twee jaar. Hierdoor kunnen ze een aanzienlijke kost uitsparen”, vertelt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder bij Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. “We vermoeden dat veel ondernemingen nog niet bekend zijn met de maatregel. Een euvel dat we onder meer met een infosessie willen verhelpen. Zeker nu de maatregel is verlengd, moeten kmo’s er optimaal gebruik van maken.”

Voorwaarden

Het voordeel geldt voor kmo's (en in bepaalde gemeenten ook voor grote ondernemingen) die in de afgebakende steunzone investeren én nieuwe werkgelegenheid creëren. De investeringen moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. “Als je de zone in detail bekijkt, merk je dat zo goed als heel Vlaams-Brabant in aanmerking komt, zij het in Halle, Londerzeel, Aarschot of Machelen. Bedrijven moeten dan wel een zogenaamde on-balance investering doen: zowel materiële als immateriële vaste activa komen in aanmerking. Daarnaast moet de investering rechtstreeks leiden tot nieuwe arbeidsplaatsen. Als ze aan alle voorwaarden voldoen kunnen ze een vrijstelling krijgen”, licht Eric De Pessemier, adviseur Belangenbehartiging bij Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant toe.

Inschrijven

Voka Vlaams-Brabant organiseert over dit thema een gratis webinar op 25 mei van 9.30 tot 11.30 uur. Inschrijven is verplicht, en kan via deze link.