Ben Weyts Foto: Kris Van Exel

Minister Weyts wil samenwerken met de bedrijfswereld om het lerarentekort op te lossen

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) wil gastdocenten uit het bedrijfsleven voor de klas zetten om het nijpend lerarentekort in het onderwijs aan te pakken. “Hun kennis en vaardigheden overbrengen aan toekomstige werknemers.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakte dinsdagochtend zijn plannen bekend om het lerarentekort aan te pakken door gastdocenten uit het bedrijfsleven voor de klas zetten. “Dat is een win-win-win voor iedereen”, stelt de minister meteen. “Ik kreeg signalen van Voka en sectorfederaties dat zij wilden samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en dus goed opgeleide werkkrachten te vormen. Mijn voorstel biedt hiervoor een mogelijkheid en speelt dus in de kaart van de bedrijven.”

“Gastleraren kunnen buiten of binnen de werkuren aan de slag om hun kennis en vaardigheden over te brengen aan toekomstige werknemers”, aldus nog minister Weyts. “Het initiatief kan uitgaan van de werknemer die bij zijn werkgever een aanvraag indient. De werknemer zal sowieso door de werkgever betaald worden. Onderwijs voorziet een dienstverleningscontract en geeft het loon aan het bedrijf, dat een eventueel verschil bijpast. Voor bedrijven, zowel klein als groot, liggen hier ook kansen. Er kan een nieuwe invulling gegeven worden aan het takenpakket van oude werknemers of een mogelijke oplossing zijn voor bedrijven in herstructurering. Een werknemer laten afvloeien kost veel meer.”

Duaal lesgeven

De plannen van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts krijgen alvast de steun van Essenscia Vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences. De chemie- en farmasector geeft al twee schooljaren op rij het goede voorbeeld met het pioniersproject duaal lesgeven. Daarbij combineren werknemers uit de sector hun job met deeltijds lesgeven in het secundair onderwijs, vooral technische en wetenschappelijke vakken waarvoor een tekort aan vakleerkrachten is zoals biotechnieken, chemie, toegepaste fysica of mechanica.

“Duaal lesgeven geldt duidelijk als positief praktijkvoorbeeld over hoe je gemotiveerde werknemers op een kwaliteitsvolle manier kan inzetten in het onderwijs”, weet Kris Bosch, adviseur onderwijs en arbeidsmarkt Essenscia Vlaanderen. “Ook het expertenpanel dat dit onderwijsproject opvolgt is het daarover eens. Duaal lesgeven biedt een educatieve meerwaarde doordat vakmensen uit de industrie praktijkervaring en de nieuwste technologische inzichten in de klas brengen. Het is een onmiskenbare win-win-winsituatie voor zowel leerlingen, scholen als bedrijven.”