Foto mvl

Parkmanager moet zorgen voor duurzamere bedrijfsterreinen in Asse

ASSE - Samen met een parkmanager wil de gemeente Asse werk maken van duurzamere bedrijventerreinen. Dat kan op korte termijn via de oprichting van een bedrijfsbuurtinformatienetwerk en op lange termijn via energiedelen.

Met een koffielunch bij Idé Coffee in de Mollemse industriezone werd de aftrap gegeven voor de nieuwe bedrijventerreinwerking voor alle bedrijven op het grondgebied van Asse. Een veertigtal bedrijfsleiders tekenden in voor dit startmoment en kregen naast een kort netwerkmoment ook de tijd om al even samen te brainstormen over bepaalde thema’s.

“De afgelopen maanden hebben we een mooie projectportfolio samengesteld, gevoed met de ideeën en bezorgdheden van de bedrijven”, zegt parkmanager Nick Wijns van Quares. “Daarmee hebben we een basispakket samengesteld met bijvoorbeeld gemeenschappelijk groenonderhoud, bewegwijzering, afvalophaling en bewaking.”

“We hebben grote samenwerkingsprojecten maar ook heel eenvoudige ideeën zoals een buurtinformatienetwerk voor bedrijven waarmee mogelijke hinder of verdachte bewegingen snel aan elkaar kunnen worden gemeld.”

Betere communicatie

Nick Wijns is momenteel al parkmanager in het Zellikse Researchpark en het gemeentebestuur van Asse zou graag hebben dat hij zijn werk verder zet op de andere industrieterreinen van de gemeente. Een eerste stap hierin is de oprichting van een vzw die in zal staan voor het beheer.

“De bedrijventerreinvereniging is een initiatief van de gemeente Asse en past binnen de strategie van de gemeente om een sterke economie te verzoenen met een duurzame toekomst. Met meer dan 200 actieve bedrijven op het grondgebied is er een grote diversiteit en zijn er veel koppelkansen”, maakt schepen van Lokale Economie Sigrid Goethals (N-VA) zich sterk.

Het gemeentebestuur startte met dit initiatief omdat er werd vastgesteld dat de communicatie tussen de gemeente en de bedrijven, maar ook tussen de bedrijven onderling, niet altijd even vlot verliep. “Door de bedrijven samen te brengen, borrelen er spontaan ideeën en innovaties op die onze parkmanager nu kan oppikken en in de praktijk brengen”, zegt schepen Goethals.

Energiedelen

Het gemeentebestuur wil hiermee ook duurzame bedrijventerreinen creëren. “We willen onze bedrijven wapenen voor de toekomst door de bedrijventerreinen te verduurzamen. Via samenwerkingsprojecten willen we materiaalkringlopen sluiten, de weerstand van de terreinen verhogen tegen extreme weersomstandigheden en eventueel kijken hoe de bedrijven samen lokaal hun energie kunnen opwekken.”

Zo zal er in eerste instantie werk gemaakt worden van een beter beheer van de afvalstromen en de installatie van zonnepanelen. “Op termijn kunnen we met de bedrijven ook een energiegemeenschap starten of gezamenlijk investeren in laadinfrastructuur voor het wagenpark. Ook een samenwerking met de landbouwers uit de omgeving voor het aanleveren van composteerbaar materiaal behoort tot de mogelijkheden. Elke bedrijvenzone zal eigen accenten kunnen leggen”, besluit schepen Sigrid Goethals.