1

Studie betaalhygiëne: “Vlaamse en Brusselse gemeenschap zijn slechte leerlingen van de klas”

LEUVEN/HALLE/VILVOORDE/BRUSSEL - De betaalhygiëne tussen ondernemingen onderling (B2B) en tussen overheid en ondernemingen (G2B) gaat er algemeen op vooruit. Dat blijkt uit het betaalrapport dat Graydon opmaakte in samenwerking met Unizo en UCM. "Voor de kmo-bedrijven is dit goed nieuws, want in crisistijden is het cruciaal dat de overheden de ondernemingen zoveel mogelijk zuurstof geven. De slechte leerlingen in de klas zijn de Vlaamse en de Brusselse gemeenschap", luidt het. 

“Vanaf het tweede kwartaal 2021 worden er systematisch meer dan 70% van de facturen die Belgische bedrijven aan andere bedrijven (B2B) of aan de overheid (B2G) overmaken binnen de afgesproken termijnen betaald. Anderzijds worden nog steeds één op tien facturen te laat of in sommige gevallen niet betaald. In Vlaams-Brabant is dat bij 1 op 6 facturen waarmee onze provincie achteraan het peloton bengelt”, zegt Elke Tielemans, directeur van Unizo Vlaams-Brabant en Brussel.

Overheden

“Wat het betaalgedrag van overheden (G2B) betreft, zien we grote verschillen”, gaat Eric Van den Broele, Director Research & Development bij Graydon verder. “Federale overheidsdiensten betaalden eind 2021 74% van de toegestuurde facturen binnen de afgesproken termijn. Wat de regio’s betreft, betalen de Duitstalige en Waalse Gemeenschap nagenoeg perfect. De Brusselse ministeries (6.31 op 10) en de Vlaamse Gemeenschap (5,28 op 10), behoren bij de slechtste betalers. Provinciale overheden doen het in het algemeen goed. Bij de lokale besturen is dan weer werk aan de winkel.”

Euforische betaalrapporten

Deze cijfers geven een ander beeld dan de vaak euforische eigen betaalrapporten van de federale en regionale overheden. Een reden hiervoor is dat dit betaalrapport enkel de betaling ten aanzien van ondernemingen in rekening neemt en niet betalingen ten aanzien van de banken, waarvan kan worden uitgegaan dat ze procentueel een groot aandeel van de openstaande schuld bij overheden vertegenwoordigen en ook stipter worden betaald. Ook berekenen overheden vaak pas de betaaltermijnen vanaf het moment dat de factuur is opgenomen in het boekhoudsysteem en niet vanaf de ontvangstdatum van de factuur of de factuurdatum.

Cash broodnodig

Niet alleen hebben bedrijven elke euro cash nodig om de relance te realiseren, veel ondernemingen staan ook voor belangrijke transities, bijvoorbeeld op vlak van klimaat en duurzaam ondernemen. Unizo Vlaams-Brabant & Brussel hamert er dan ook op dat kmo's altijd moeten kunnen rekenen op tijdige betalingen. “De hoge energie- en grondstofprijzen leggen samen met de hoge loonkost  extra druk op ondernemers. Tijdens de coronacrisis hebben overheden extra inspanningen gedaan om facturen tijdig te betalen en hebben ze bewezen dat het kan. Onder de huidige omstandigheden vragen we om dit minstens aan te houden. Kmo’s hebben meer dan ooit nood aan vlotte betalingen om cashproblemen en in het slechtste geval een faillissement te voorkomen”, aldus nog Tielemans.

Achterpoortjes gesloten

Sinds 1 februari 2022 is de wet op de maximale betalingstermijnen van toepassing. Deze nieuwe regels moeten de achterpoortjes sluiten, die bedrijven en overheden hanteerden om de betaling van facturen uit te stellen.