Nieuws Vlaams Brabant Uplace tevreden met advies Raad van State

Uplace tevreden met advies Raad van State

Uplace tevreden met advies Raad van State

UPLACE 3Nadat bleek dat de Raad van State in een advies enkele bezwaren heeft bij de ruimte ordeningsplannen voor Uplace, kwamen van verschillende kanten reacties.

De Vlaamse regering het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) goed dat de komst van Uplace mogelijk maakte. Ze legde wel twee voorwaarden op: een busverbinding en een GEN-station. Komen die er niet tegen eind 2017, dan valt men terug op de bestaande plannen. Dat kan niet, zo zegt de Raad van State nu in een advies, omdat dit in strijd is met een bepaling van de Codex Ruimtelijke Ordening. De Raad van State maakt dus juridisch-technische bezwaren tegen het GRUP, wegens schending van het principe van rechtszekerheid.

“Het dossier Uplace rammelt juridisch langs alle kanten”, zegt Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo. We zeggen dat al vanaf het begin. Het advies van de Raad van State bewijst dit wederom”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt.

Unizo verzet zich al jaren tegen de komst van Uplace. De ondernemersorganisatie vocht Uplace ook al juridisch aan. Naast de juridische onregelmatigheden in het dossier, stoort Unizo  zich vooral aan de impact die Uplace op de kleinhandel in de kernen zal hebben en het verkeersinfarct dat het project zal veroorzaken.
De komst van Uplace zal volgens Unizo een negatieve impact hebben op de handel in de Brusselse kern en de handelskernen in de omliggende gemeenten. De gevolgen zullen volgens Unizo merkbaar zijntot in Leuven en zelfs verder.

“Dit dossier is al op zoveel juridische tegenkanting gestoten dat het moeilijk houdbaar blijft”, zegt voorzitter Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). “We vragen ons af hoeveel kansen Uplace nog zal krijgen vooraleer er een einde komt aan deze absurde soap. Voorbeelden uit andere steden hebben al duidelijk aangetoond dat zulke shoppingcenters de kleinhandel in de omliggende regio kannibaliseren. Sterker nog is dat het niet enkel zelfstandigenorganisaties zijn die Uplace een halt toeroepen, maar ook mobiliteitsorganisaties, milieuverenigingen en een pak lokale besturen. Er  bestaat een brede grondstroom tegen Uplace. Het is aan de Vlaamse regering om daar rekening mee te houden.”

Uplace zegt is tevreden te zijn met het volledige advies, gezien de gemaakte opmerkingen de beslissing van de Vlaamse Regering nog zullen versterken en ze perfect oplosbaar zijn.

Alle geraadpleegde juridische en planologische experten zijn het er volgens Uplace over eens dat dit een zeer grondig en kwaliteitsvol advies is dat de door de Vlaamse Regering gekozen oplossingen ononwonden bevestigt: “Er worden een paar bedenkingen geformuleerd om het werk van 3 december enkel nog beter te maken. Bovendien bevestigen ze dat de opmerkingen door de Vlaamse regering perfect kunnen worden opgelost.” Ook Jan Bouckaert, partner bij het advocatenkantoor Stibbe en raadsman van Uplace, kon het advies inkijken: “Het is normaal dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State suggesties en aanbevelingen formuleert. Dat is net haar taak. Dit advies aan de Vlaamse regering is goed onderbouwd.  Het komt de Vlaamse regering nu toe om aan die suggesties en aanbevelingen een passend gevolg te geven. Er staat in het advies alvast niets dat een goedkeuring van het GRUP, al dan niet na het doorvoeren van enkele technische aanpassingen, zou belemmeren.”

“De Raad van State spreekt zich in het advies helemaal niet uit over het project Uplace an sich en al evenmin over de inhoud van het dossier, maar is over het algemeen positief over de oplossingen die worden geboden voor de volledige zonering van het GRUP VSGB”, klinkt het bij Uplace nog

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.

Zaventem
Zaventem

Fransen nemen Zaventems bedrijf over

ZAVENTEM -  Het Zaventemse DigitalScaler is overgenomen door het Franse Wemanity, marktleider in klantgerichte digitale en agile transformaties, Door deze… Lees meer