Foto Brussel Mobiliteit

Voka Metropolitan tekent bezwaar aan tegen hertekening Van Praetlaan

BRUSSEL - Voka Metropolitan tekent bezwaar aan bij de overlegcommissie van de stad Brussel tegen de plannen voor de hertekening van de Van Praetlaan. “Een beperking van de toegang tot Brussel langs autowegen kan niet eenzijdig, en dient voorafgegaan door maatregelen om automobilisten alternatieven te bieden.”

De heraanleg van de Van Praetlaan tot een stadsboulevard moet volgens het Brussels Gewest de levenskwaliteit voor de buurtbewoners verbeteren, actieve mobiliteit stimuleren en tegelijk de toegankelijkheid voor wagens en transport van goederen vrijwaren.

Maar Voka Metropolitan vreest dat het inkrimpen van de Van Praetlaan naar één rijstrook voor mobiliteitsproblemen zal zorgen en een negatieve impact zal hebben op de economische activiteit in Brussel. De Kamer van Koophandel in Brussel vraagt daarom dat er structureel overleg zou plaatsvinden tussen het Brussels en het Vlaams gewest.

Kanaalzone

Voka vreest ook dat de bereikbaarheid van de economisch belangrijke kanaalzone wordt beperkt. “Het is de concrete ambitie van de bedrijven in Brussel om het kanaal meer te gebruiken voor goederenvervoer zodat de stedelijke logistiek verder kan verduurzamen. In zo’n nieuwe stedelijke logistiek zal echter wegtransport, dus vrachtwagens, noodzakelijk blijven. Als de haven van Brussel niet vlot bereikbaar is, wordt een rem gezet op de toekomstige groeiplannen”, klinkt het.

Voka Metropolitan vraagt daarom om een totaalaanpak. “In eerdere Brusselse plannen voor de herinrichting van de A12 was een overstapparking voorzien. Daar horen we niets meer van. Bovendien zijn er de plannen voor een traject van een sneltram langs de A12. Ook dit project is een noodzakelijke hoeksteen in een totaalaanpak”, vertelt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.