Bedrijven onvoldoende voorbereid op reputatieschade

Paul Marck technisch directeur bij ADDVerzekeringsmakelaar ADD heeft een top-3 samengesteld van de meest onderschatte risico’s bij Belgische bedrijven anno 2016. Op nummer één staat reputatieschade. Acht op de tien Belgische bedrijven zijn er niet op voorbereid. Uit de bevraging blijkt verder dat de helft van de Belgische bedrijven de impact van cyberaanvallen en milieuvervuiling onderschat. "En laat dat net twee risico’s zijn die een grote bedreiging vormen voor de reputatie van bedrijven," aldus Paul Marck, technisch directeur bij ADD.

Het meest opvallende resultaat uit de bevraging is dat 80 procent van de Belgische bedrijven niet is voorbereid op reputatieschade. Dat stemt tot nadenken. Zeker omdat de twee andere risico’s uit de top-3, cybercriminaliteit en milieuvervuiling, de reputatie van een onderneming ook zware schade kunnen berokkenen. Op de tweede plaats in de top-3 van meest onderschatte risico’s prijkt cybercriminaliteit.  17 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan zich te verzekeren tegen de financiële gevolgen van cybercriminaliteit. Dat is slechts een verbetering met 2 procent ten opzichte van 2014. Toen gaf 15 procent aan een verzekering tegen cybercriminaliteit te hebben. Het ontbreken van een structurele aanpak van het risico, is volgens experts de zwaarste bedreiging. Ook milieuvervuiling blijft een heet hangijzer, volgens ADD. Milieuvervuiling sluit de top-3 van meest onderschatte bedrijfsrisico’s. De helft van de ondervraagde ondernemingen meent geen risico te lopen op bodemverontreiniging. (KC)