Wienerberger plant een bos 20210109 Aalbeke, Belgie. Wienerberger en Agentschap Natuur en Bos planten 2.650 nieuwe bomen in de voormalige groeve ‘Dewitte’, waar Wienerberger gedurende lange tijd klei groef voor de productie van kleidakpannen in de Koramic. Nu het Preshoekbos.

Caroline Van de Velde (CEO Wienerberger België) geeft de aanzet voor een nieuw bos met 2.650 bomen

KORTRIJK - Het wordt stilaan een modefenomeen: bedrijven die helpen aan de uitbouw van een heus bos. Laatste voorbeeld in de rij: Wienerberger dat zondag de aanzet gaf tot de inplanting van liefst 2.650 nieuwe bomen in Lauwe-Aalbeke. Getekend: Caroline Van de Velde, CEO van het in Kortrijk gevestigde bouwmaterialenbedrijf Wienerberger.  

Op zondag 9 januari plantten Wienerberger en Agentschap Natuur en Bos maar liefst 2.650 nieuwe bomen ter hoogte van de Lauwsestraat in Aalbeke. Zo werd het Preshoekbos met 7.840m² uitgebreid. Alle Wienerberger-medewerkers en omwonenden konden de hele dag komen helpen.

Het deel dat werd aangeplant, staat bekend als de voormalige Groeve Dewitte, waar Wienerberger gedurende lange tijd klei won voor de productie van kleidakpannen in de dakpannenfabriek in Aalbeke. Sinds een paar jaar is de ontginning voltooid, en werd de groeve opgevuld met niet-verontreinigde gronden afkomstig van infrastructuurwerken uit de buurt. Het afgewerkte terrein werd nu bij het Preshoekbos gevoegd, en zal in de nabije toekomst ook toegankelijk zijn via wandelpaden. Het nabestemmingsplan voorziet een vijver omringd door hooiland dat via een bosrandvegetatie overgaat in een bos.

Milieu-impact

Caroline Van de Velde, CEO bij Wienerberger, toonde zich bijzonder trots met deze ecologische realisatie: “Ik ben zo fier dat we vandaag samen met buurtbewoners, de mensen van het Agentschap Natuur en Bos, Stad Kortrijk en Menen en onze eigen werknemers boompjes planten die morgen zullen uitgroeien tot een heus bos", zei de CEO. "Lokale ontginning van grondstoffen is belangrijk om de milieu-impact zo klein mogelijk te houden, maar het is minstens even belangrijk om na de ontginning iets waardevols terug te geven aan de buurt én aan de natuur. Dit project past volledig in onze duurzaamheidsstrategie die naast CO2-reductie en circulariteit inzet op het herstel en versterken van de biodiversiteit.”