Nieuws West-Vlaanderen Elia bouwt ook een tweede ‘stopcontact’ voor de kust

Elia bouwt ook een tweede ‘stopcontact’ voor de kust

Elia bouwt ook een tweede ‘stopcontact’ voor de kust

KNOKKE – Elektriciteit die offshore (via de windmolenparken op zee) wordt gewonnen, moet aan land worden gebracht en daarbij is een soort van stopcontact ofte verdeelpunt onontbeerlijk. Elia heeft al enkele jaren terug zo’n stopcontact voor de West-Vlaamse kust. Nu heeft Elia ook de procedure in gang gezet om een tweede stopcontact te bouwen, zo bevestigt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerder bij Elia. De op zee gewonnen kilowatts moeten via het stopcontact niet alleen België bereiken maar evenzeer het Verenigd Koninkrijk of Denemarken.     

De Belgisch netbeheerder Elia innoveert voortdurend in haar infrastructuur en in de ontwikkeling van het hoogspanningsnet. Zo ook met het MOG (Modular Offshore Grid), een schakelplatform op de Noordzee dat sinds 2020 op 40 kilometer van de West-Vlaamse kust de geproduceerde energie van 4 offshore windparken bundelt en zo via onderzeese kabels aan land brengt.

Elia wil nu ook een tweede dergelijke offshore ‘stopcontact’ realiseren. Volgens Marie-Laure Vanwanseele (Elia) gaat het om een heus energie eiland, inclusief stopcontact. “Het moet de verbinding maken tussen het nieuw te bouwen Prinses Elisabeth windmolenpark en het vasteland”, aldus Vanwanseele. “Daar waar het eerste stopcontact goed was voor 1 Gigawatt, zal het nieuwe stopcontact tot 3,5 Gigawatt kunnen transporteren. Voor een goed begrip: het nieuwe stopcontact zal geen bijkomend impact hebben op het voorziene Ventilus-project.”

Wettelijke consultatie

Degelijk ‘station op zee’ moet een essentiële rol spelen in de verdere ontwikkeling van de hernieuwbare energie op zee, niet alleen voor eigen Belgisch gebruik maar ook voor internationale distributie. Begin dit jaar heeft Elia Asset alvast een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een machtiging voor het bouwen én van een milieuvergunning voor de exploitatie van het Modular Offshore Grid 2 (MOG2) project in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. De wettelijk voorziene openbare consultatie van deze aanvraag duurt 30 dagen en loopt vanaf 8 februari tot en met 10 maart 2023.

Geen spaghetti

In mei 2019 nam Elia de beslissing voor de bouw van een eerste stopcontact op zee. In 2020 werd die ‘verbindingscentrale’ operationeel. De bedoeling was om de stroom van vier windmolenparken te bundelen en die dan via onderzeese kabels aan land te brengen over een afstand van plus minus veertig kilometer. Aan het eerste investeringsdossier hing een prijskaartje van 400 miljoen euro. Die kabelverbinding komt aan land ter hoogste van het strand van Zeebrugge.  Concreet betekende het dat de windparken (Meraid, Seastar en Northwester 2) zouden kunnen inpluggen in het stopcontact. Volgens Chris Peeters, CEO van Elia en gewezen Manager van het Jaar, werden de kabels gebundeld om zo een ‘spaghetti van netwerken’ op de zeebodem te vermijden.

Elia liet toen (mei 2019) al weten dat het op termijn nog meer mogelijkheden zag voor meer windmolenparken en bijhorende stopcontacten aan de West-Vlaamse kust. Dat wordt nu dus realiteit.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.