Elia versterkt West-Vlaamse hoogspanningsnet via Stevin-project

 
Zeebrugge
 
Premier Charles Michel en Marie Christine Marghem, federaal Minister van Energie, hebben namens netbeheerder Elia de Stevin-hoogspanningsverbinding officieel ingehuldigd. Het project versterkt het Belgische hoogspanningsnet in West- en Oost-Vlaanderen en is in verschillende opzichten een primeur.
 
De 47 km-lange 380 kiloVolt Stevin-verbinding tussen Zeebrugge en Zomergem zal de energie van de nieuwe windparken op zee aan land brengen. Het laat toe om groene energieprojecten in de regio te realiseren, ondersteunt de groei van het Zeebrugse havengebied én maakt bovendien de uitwisseling van energie met het Verenigd Koninkrijk - via de onderzeese Nemo-kabel - mee mogelijk. De nieuwe verbinding zal een energiecapaciteit tot 3.000 Megawatt kunnen vervoeren, ofte het equivalent van drie grote kerncentrales. 
De hoogspanningslijn loopt zowel bovengronds (37 km) als ondergronds (10 km). Naast de luchtlijnen en de kabels werden er ook drie nieuwe hoogspanningsstations gebouwd: de Stevin-post in Zeebrugge, de Gezelle-post in Brugge (omgeving Herdersbrug) en de Van Maerlant-post in Vivenkapelle (Damme). Het Stevin-project is van uitzonderlijk belang: het verbindt het land met de op zee geproduceerde groene energie, maar het zorgt ook voor een nieuwe verbinding waarbij vanaf 2019 elektriciteit zal uitgewisseld worden met het Verenigd Koninkrijk via een eerste onderzeese kabel (het zogenaamde project Nemo Link).
 
Investering van 340 miljoen euro
 
Stevin zorgt ook voor een betere elektriciteitsbevoorrading van West- en Oost-Vlaanderen en in het bijzonder van de haven van Zeebrugge.
De doorlooptermijn voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen bedroeg 7 jaar. De werken voor de Stevin-verbinding gingen begin 2015 van start en duurden bijna drie jaar. Nu de nieuwe verbinding operationeel is, begint de netbeheerder met de tweede fase van het project: de afbraak van 53 km bestaande lijnen (in Brugge, Damme, Maldegem en Eeklo), waarvan 35 km onder de grond zal worden gestopt tegen 2020. De totale kostprijs van het Stevin-project, met alle bijhorende aanpassingen in het bestaande hoogspanningsnet, bedraagt ongeveer 340 miljoen euro.