Futurn en de familie Saelens geven nieuwe invulling aan vroegere Vlerick- en Arne Quinze-site

KORTRIJK - Genesteld in het centrum van Kortrijk, tussen het ei en de Doorniksewijk, bevindt zich op Walle een oude industriële site, waar Bic Carpets (Philippe Vlerick) en Arne Quinze in een niet eens zo ver verleden een onderkomen vonden. Vandaag is de wel bekende thinktank Creax van Matthieu Mottrie de belangrijkste gebruiker. De vroegere BIC-fabrieken zijn sinds enkele jaren in handen van de familie Saelens. Samen met de Kortrijkse projectontwikkelaar Futurn van CEO's Frederik Baert en Gunther Biddelo zal de familie Saelens zorgen voor een nieuwe en aangepaste invulling.

De site is gelegen in een zone voor milieubelastende industrie terwijl deze bestemming eigenlijk niet meer wenselijk is. Samen met de Stad Kortrijk werden de eerste stappen gezet om de bestemming van dit gebied te herbekijken via de opmaak van een RUP. Bogdan & Van Broeck (het kantoor van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck) werd aangesteld als stedenbouwkundige. Nu wordt via de samenwerking tussen Futurn en de familie Saelens gemikt op een gemengde herontwikkeling met hoofdzakelijk bedrijvigheid aangevuld met wonen en kantoren. Finaal wil ook de Stad Kortrijk de levendigheid van de site als bedrijvencampus helpen bewaken.

Breed draagvlak

De familie Saelens heeft alvast een principe akkoord gesloten met projectontwikkelaar Futurn om hen in dit traject te begeleiden. Bedoeling is om na herbestemming ook tot realisatie over te gaan. Futurn heeft haar hoofdzetel in Kortrijk, is gespecialiseerd in de herontwikkeling van bestaand bedrijfsvastgoed en heeft over heel Vlaanderen al hel wat mooie referenties op zijn naam staan. “Wij zijn tevreden dat we de samenwerking met Futurn kunnen aangaan die ons heel wat ervaring en praktijkgerichte expertise kan bijbrengen om van dit project iets moois te maken", aldus Neel Saelens. "Het is onze ambitie om het karakter van de site te bewaren en er hedendaagse functies en identiteit aan toe te voegen.”

Ook Futurn is tevreden met dit nieuwe project. “Wij wensen in eerste instantie het reeds uitgevoerde studiewerk verder uit te diepen in nauwe samenwerking met de Stad Kortrijk", aldus Gunther Biddelo. "Zoals ook in onze andere projecten het geval is, zal het belangrijk zijn een breed draagvlak te vinden voor alle facetten van deze herbestemming en daar zullen we de komende maanden verder werk van maken.”