G&V steunt rijden op aardgas

DSC00195

Op het Autosalon 2016 -dat deze maand plaats vindt- zullen de aardgasnetbeheerders een premie tot 1.000 euro toekennen bij aankoop van een aardgaswagen door een onderneming of een particulier. Dat kondigde de associatie voor CNG-wagens aan. Het Kuurnse energiebedrijf G&V (Ghekiere & Verbeke) steunt het project volledig. Ook Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, zet mee haar schouders onder dit duurzame project. “CNG-rijden is een rendabel milieuvriendelijk alternatief geworden voor zowel bedrijven als particulieren," aldus de minister. "Dit nieuwe premiesysteem voor CNG-wagens toont aan dat de sector zich zelfstandig ontplooit en zo de markt ondersteunt.”

CNG-rijden is een betaalbaar groen alternatief geworden voor zowel bedrijven als particulieren, en dit door de dalende kostprijs van aardgasvoertuigen en de fiscale vrijstellingen. Met een nieuw premiesysteem voor CNG-wagens willen de aardgasnetbeheerders (Fluxys, Eandis, Infrax, Ores, Nethys en Sibelga) bij aankoop de gemiddelde prijskloof die vandaag nog bestaat tussen een conventioneel voertuig en een zuiniger model, halveren. In januari en februari 2016 wordt aan particulieren een premie van 1.000 euro toegekend bij aankoop van een CNG-wagen en aan bedrijven 500 euro. Ook de constructeurs scharen zich mee achter dit initiatief en bieden bijkomende acties op  CNG-voertuigen in hun gamma. Deze maatregelen stimuleren potentiële kopers van een nieuw voertuig richting de CNG-optie. Het streefdoel van de Vlaamse Regering van 40.000 aardgaswagens tegen 2020 komt zo dichterbij.

De associatie voor CNG-wagens bouwt hiermee verder aan de vergroening van de verkeersfiscaliteit die de Vlaamse Regering eind oktober reeds goedkeurde. Om nieuwe technologieën te ondersteunen werden in de vergroende verkeersbelasting reeds een aantal vrijstellingen of verminderingen voorzien. Zo krijgen voertuigen op aardgas een vrijstelling op de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting in verkeer stelling tot en met 2020. Eigenaars van een CNG-voertuig worden zo beloond voor hun duidelijke groene keuze. (KC)