Havens van Zeebrugge en Oostende kunnen rekenen op betere estuaire vaart richting Nederland

ZEEBRUGGE - Voortaan krijgen Belgisch gecertificeerde versterkte binnenschepen betere toegang tot de havens en kanalen aan de Westerschelde. Hiervoor ondertekenden de bevoegde ministers in ons land en in Nederland een akkoord. Dit akkoord is belangrijk omdat een verbreding of verdieping van het Schipdonkkanaal hierdoor niet meer nodig is en ook de hiervoor voorziene reservatiestroken kunnen worden geschrapt. Hierdoor krijgen binnenschepen ook een groter afzetgebied en dat creëert unieke kansen voor de modal shift richting het water.

 

‘Estuaire vaart’ duidt op het varen met versterkte Belgische binnenschepen over de Noordzee, langs de Belgische kust, op de route tussen de havens van Oostende of Zeebrugge en de monding van de Westerschelde in Nederland. Het idee hierachter is dat versterkte binnenschepen vanuit het binnenvaartnetwerk straks de Vlaamse haven van Zeebrugge kunnen bereiken, zonder om te hoeven varen.

Om deze versterkte binnenschepen echter optimaal te kunnen gebruiken, moeten ze via de Westerschelde het binnenvaartnetwerk kunnen opvaren, maar dat kon juridisch niet omdat deze Belgische schepen dan een ‘internationale reis’ zouden maken (Nederlandse wateren) waarop normen voor zeeschepen van toepassing zijn en waar deze binnenvaartschepen niet aan kunnen voldoen. Die belemmering werd met de ondertekening van een Benelux-beschikking weggewerkt. De beschikking stelt tevens eisen aan door de schepen na te leven regels en geeft instructies over de handhaving daarvan.

Goed nieuws

Dit is goed nieuws voor de binnenvaartontsluiting van de haven van Zeebrugge, de interconnectiviteit met de Port of Antwerp-Bruges én de Benelux-binnenvaartsector, die een boost krijgen door de bereikbaarheid van de Belgische kusthavens via meer kostenefficiënte en duurzamere routes. Bovendien biedt dit meer kansen om binnen België de verdere zogeheten modal shift richting binnenvaart te bewerkstelligen, wat weer bijdraagt aan de verduurzaming van het goederenvervoer. Nu al bevindt 41% van het goederenvervoer per binnenschip in de EU zich in de Benelux.

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne reageert opgelucht na jaren onderhandelen. "Dit is van cruciaal belang voor de ontsluiting van de haven Antwerpen-Brugge en meer bepaald vanuit Zeebrugge naar het hinterland", aldus Van Quickenborne. "Hierdoor is ook een verbreding of verdieping van het Schipdonkkanaal niet meer nodig, en ook de hiervoor voorziene reservatiestroken kunnen geschrapt worden. Zo krijgen de omwonenden eindelijk duidelijkheid.”