Hoogbouwplannen zorgen voor grote commotie in Knokke

KNOKKE - Meerdere projectontwikkelaars lopen met concrete plannen rond om in Knokke hoogbouwprojecten op te trekken. Dat is onder meer het geval voor POC, ION en Olivier. De bedrijven in kwestie zijn believers van het belang van hoogbouw, niet alleen in Knokke maar ook voor de rest van de kust. De torenhoge ambities van de projectontwikkelaars zorgen voor een heuse politieke splijtzwalm in Knokke-Heist, waar de burgemeester (die pro is) en de rest van zijn meerderheid quasi lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook de burgers (met een actie 'Stop de Torens') en een niet onaanzienlijk aantal West-Vlaamse topondernemers met een optrekje in Knokke, hebben hun bedenkingen en bezwaren kenbaar gemaakt.    

Volgens de zogenaamde Vista-nota (2012/2014), die nog onder Leopold Lippens werd opgesteld, wordt hoogbouw gelijkgesteld aan een building vanaf 15 verdiepingen (al is plus tien ook al hoog). Het Pittemse POC heeft met Wielingen Plaza alvast een plan voorgelegd om twee torens -één van 11 verdiepingen en één van 14- in te planten in hartje Knokke. Andere projectontwikkelaars hebben zelfs plannen voor torengebouwen  in de villawijken van Knokke.

Een en ander zorgt voor gerommel in het Knokse gemeentebestuur. De vroegere bevoegde schepen Kris Demeyere werd al van zijn portefeuille (stedenbouw en stadsontwikkeling) beroofd wegens mogelijke belangenvermenging en staat nu op non-actief. Jan Morbée volgde hem op en kreeg de opdracht om alles tegen het daglicht te houden.

De Knokse burgemeester Piet De Groote word door een groot deel van zijn eigen schepencollege verweten om eenzijdig de belangen van de projectontwikkelaars te dienen en niet te luisteren naar wat andere stemmen (in zijn eigen fractie, maar ook de burgerbeweging Stop de Torens, veel inwoners en last but not least een groep van niet de minste West-Vlaamse topondernemers) denken en zeggen. Kortom: het schisma lijkt wel compleet. Volgens één goed geplaatste bron zou de burgemeester zelfs zelfs gebruik maken van een privé-vliegtuig van een projectontwikkelaar voor buitenlandse verplaatsingen.

Het belang van onafhankelijkheid en deontologie

Schepen en ook zelf ondernemer Antoine Geerinckx, nochtans lid van dezelfde partij als de burgemeester (Gemeentebelangen), heeft de laatste weken en maanden zowat het voortouw genomen om de hoogbouw en het beleid openlijk in vraag te stellen.

"We voelen een bijna ontoelaatbare druk van de burgemeester om ons vooral niet te verzetten tegen de projectontwikkelaars, ook al gaat het in deze fase nog maar enkele om plannen die op tafel liggen", wordt gezegd door de meerderheid binnen de partij van de burgemeester zelf, wat ongewoon is. "Deze week zei hij in het schepencollege dat -als Wielingen Plaza niet doorgaat, - wij dan maar de schadevergoeding van vele miljoenen zouden moeten betalen. Terwijl het enkel nog maar om een plan gaat en er dus geen sprake kan zijn van veel schadevergoeding. Het feit dat hij uitgerekend de advocaat van POC (Pieterjan Defoort) vroeg om een (objectief?) advies op te stellen, getuigt ook niet van veel onafhankelijkheid of deontologie. Finaal kregen wij vanwege POC ook al persoonlijke en boze telefoontjes, terwijl een meerderheid binnen het college en de vox populi blijkbaar allemaal tegen hoogbouw zijn. De burgemeester zei deze week nog: Wel, dan zal ik het allemaal niet meer opvolgen."

Wat is hoogbouw?

De Knokse burgemeester heeft via het persagenstchap Belga zijn bouwbeleid al verdedigd. In de nieuwsbrief van het Knokse bestuur wordt in verband met hoogbouw expliciet verwezen naar de zogenaamd Vista-nota van tien jaar terug (2012-2014). In die nota staat letterlijk: 'Mits het doorlopen van alle procedures kunnen op weldoordachte plekken hogere gebouwen komen als herkenningspunten in de skyline, zonder daarbij de charme van de badplaats uit het oog te verliezen.'

Meerdere ontwikkelaars zagen zodoende de kans schoon om grote investeringen te doen in het openbaar domein, met het argument dat dit zou zorgen voor een ongezien snelle opwaardering van Knokke-Heist en de gemeente internationale lof zou opleveren. In Heist is dat alvast zichtbaar met de bouw van de Heldentorens aan de Graaf d’ Ursellaan.  Ook aan de invalsweg aan het Knokse station, of aan de zogenaamde Place M'as-tu-vu?  zijn projecten in aanbouw of gerealiseerd waarvan je moeilijk kan spreken over laagbouw.

Het grijze, wat vervallen Wielingenplein staat al sinds 2013 aangeduid als 'zoekzone', maar een concreet plan werd nog niet goedgekeurd. Het College laat in de nieuwsbrief nog weten dat het voorstellen afkeurt met torens die tot twintig verdiepingen hoog zouden zijn. Maar laat gelijktijdig ook de deur openstaan. "Momenteel ligt wel een voorstel op tafel om er een hotel- en appartementsgebouw te bouwen van tien verdiepingen (centraal drie bouwlagen hoger dan de omliggende complexen) in combinatie met een totaalrenovatie van het Wielingenplein", zo staat er nog te lezen in de nieuwsbrief. "Ook voor dit laatste Vista-project worden de geijkte procedures verder gevolgd. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan, dat in het najaar wordt voorgesteld. Daarin zal de  gemeente een ruimtelijk antwoord bieden op uitdagingen op vlak van demografie en duurzaamheid. Daarin zal er geen plaats meer zijn voor hoogbouw, maar des te meer aandacht voor de grote leegstaande sites die een nieuwe toekomst verdienen. Het gemeentebestuur zal aan de gemeenteraad van juni 2023 vragen om de   Hoogbouw- en Vista-nota's op te heffen. De gemeente bekijkt ten gronde de bezwaren die ingediend zijn over het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Dorpskern Heist en de omgevingsvergunning van het project op de hoek van de Heistlaan en Gustave Van Nieuwenhuysestraat en zal ingaan op bezorgdheden rond bouwhoogte en mogelijkheden van ondergrondse constructies. "

Blijft de vraag of de burgemeester al dan niet 'getrouwd' is met projectontwikkelaars. Wordt vervolgd dus.