Nieuwe Nelca-site moet bedrijven naar Lendelede lokken

Het gemeentebestuur van Lendelede en de intercommunale Leiedal gaven het definitieve startschot voor de infrastructuurwerken van het nieuwe Nelca, samen met studiebureau Demey, Infrax en aannemer Olivier Construct. Werken en wonen in dit nieuwe kloppende hart van Lendelede kan nu al op heel wat interesse rekenen.

Sinds het faillissement van de textielgroep Dejaeghere in 2007 lag de ruim 10 hectare grote Nelca-site er verlaten en verwaarloosd bij: een doorn in het oog van vele inwoners. Eind 2011 kocht Leiedal de site aan. Dergelijke ingrijpende projecten vragen een specifieke aanpak. Bij de herontwikkeling moest rekening gehouden worden met de bodemverontreiniging en asbestproblematiek. Daarnaast vormden ook het reliëf, de afwatering en de waterbuffering op het terrein een hele uitdaging.

Inmiddels zijn de noodzakelijke afbraak- en saneringswerken achter de rug en start aannemer Olivier Construct uit Izegem met de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken. Tegelijk loopt de herinrichting van een deel van de Stationsstraat. Infrax en de Watergroep verplaatsen en vernieuwen er de vaak verouderde nutsleidingen, zoals gas, elektriciteit en water. Bovendien komt er een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij het regenwater en het afvalwater vanaf alle privékavels apart zullen moeten worden afgekoppeld.

Interesse bedrijven

De site is van strategisch belang voor de gemeente Lendelede vanwege de schaal, de ligging vlak bij het centrum en de opportuniteiten die ze zal bieden, zoals bijkomende ruimte om te ondernemen, een nieuwe verbindingsweg en een sterke opwaardering van de Stationsstraat. Door haar specifieke ligging krijgt de site Nelca een gemengde invulling. Ruim 7 hectare wordt ingericht als nieuwe ruimte voor kmo’s. Een nieuwe verbindingsweg, fiets- en wandelroutes, een multifunctioneel plein en waterbuffers dragen bij tot een kwalitatieve openbare ruimte. In de Stationsstraat ten slotte komen zowat 40 nieuwe wooneenheden.

Vanuit de bedrijfswereld bestaat grote interesse voor de site Nelca, zo bevestigt Leiedal. Begin 2018 actualiseert Leiedal alle aanvragen in de hoop om tegen eind 2018 de eerste verkopen te kunnen realiseren.