Oostendse Eauzon schrijft hoogst merkwaardig verhaal: van afgedankte PET-flessen naar materiaal voor hoogwaardige badkamers

OOSTENDE - Merkwaardig, hoogst merkwaardig. Dat is het minste wat je kan zeggen van het nog jonge Oostendse bedrijf Eauzon van Peter Callens. Zopas heeft hij met de internationale hotelgroep CitizenM een contract afgesloten voor het leveren van het materiaal voor de badkamers aan de Europese groep, en dit voor de komende vijf jaar. CM Hotels gaat hiervoor het in eigen huis bedachte materiaal Repeat Materials gebruiken wat  bestaat uit 100% gerecycleerde PET-flessen van huishoudelijk Belgisch afval. Op deze materialen heeft Eauzon een internationaal patent. "Voor een hotel met 250 kamers gebruiken we hiervoor 1.062.500 petflessen afval", aldus Peter Callens.

Hoe duurzaam kan je zijn? Zeer duurzaam als het van Peter Callens en Eauzon afhangt. Eauzon profileert zich als een ontwerpbureau dat smart solutions bedenkt voor badkamers. "Ons doel bestaat erin het lineaire patroon van nemen-maken-gebruiken-weggooien om te vormen tot het circulaire patroon van recyclen-gebruiken-herhalen en helpen om de bouwsector duurzamer te maken", aldus Peter Callens.

Vader en zoon

Callens doet voor het concept Repeat Materials beroep op de expertise van zijn eigen zoon Callens. Hij is in dit verhaal de ontwerper en uitvinder van het materiaal. "Vroeger voerden we materialen in uit het buitenland, nu hebben we ze met de PET-flessen gevonden in eigen regio", aldus nog vader Callens.

Lander Callens ging tijdens de coronaperiode, op vraag van zijn vader, op zoek naar een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief, dat hij dus ook vond. "Met het gepatendeerde Repeat Materials® werk ik aan duurzame innovatie en gebruikersgerichte ontwikkeling", dixit de zoon en de bedenker van het nieuwe materiaal.

Met de Nederlandse hotelgroep CM Hotels heeft de Oostendse kmo nu ook een referentie om u tegen te zeggen op zak. CM Hotels is beursgenoteerd en een gigant.

Minder milieu impact

De oplossing die de tandem Callens-Callens biedt beantwoordt - hoeft het gezegd? - ook helemaal aan de doelstellingen die Europa ambieert inzake duurzaamheid.

De Europese Commissie stelt dat 80% van de milieu-impact van een product in de ontwerpfase wordt bepaald. "Dat was onze aha- erlebnis", aldus Peter Callens. "Waar de meeste producenten onvoldoende drijfveer hebben om hun producten meer circulair te maken, is Repeat Materials® opgericht om bij te dragen aan een meer circulaire bouwomgeving. Dit doen we door concurrerende, circulaire alternatieven te bieden voor traditionele bouwmaterialen, door traditionele techniek te combineren met state-of-the-art circulaire productieprocessen. Dezelfde prestaties maar tegen een sterk verminderd milieu impact."