Peter Taffeiren vecht Knoks golfproject van Paul Gheysens juridisch aan

KNOKKE - Het golfproject van Paul Gheysens in Knokke krijgt juridische tegenwind. Met name 'buurman' Peter Taffeiren (rechts op de foto) gaat in de tegenaanval. Hij verzet zich al van in het prille begin tegen het megalomane golfproject dat  Leisure Property Invest (dochter van Ghelamco) wil realiseren in de Knokse polders. Dit golfproject van Paul Gheysens zorgt voor niets minder dan de vernietiging van het ecosysteem en de cultuurhistorische waarde van het Knokse polderlandschap, aldus Taffeiren. Daarom tekende hij beroep aan tegen de verleende vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb). Ook drie natuurverenigingen trokken naar de RvVb. Het betreft, vzw Bescherm Bomen en Natuur, Natuurpunt Brugs Ommeland en Middenkust en vzw Groen.

 

Peter Taffeiren is zelf projectontwikkelaar van beroep. In zijn vrije tijd is hij marathonloper, en hij zegt nu bereid te zijn om in het golfdossier een juridische marathon te lopen als het moet. De familie van Peter Taffeiren en zijn echtgenote Melissa Rocher is al van midden de jaren negentig van de vorige eeuw eigenaar van de gronden, waar zij momenteel wonen en een paardenfokkerij en fruitboomgaard uitbaten. Lang vóór er dus sprake was van een tweede golf in Knokke-Heist en minimum 25 jaar vóór het indienen van de eerste omgevingsvergunningsaanvraag voor het Golfproject.

Bij de bouw van die woning en paardenfokkerij droegen Peter Taffeiren en zijn echtgenote extra zorg voor het polderlandschap en de natuur, zo laten ze zelf verstaan. Zij hebben indertijd Vincent Van Duysen, een gerenommeerd architect, aangetrokken met als specifieke opdracht hun site te integreren in het weidse polderlandschap en dit in samenwerking met de al even gerenommeerde landschapsarchitect Ludovic Devriendt.

Pro een tweede golf

Peter Taffeiren benadrukt ook dat hij nooit een concurrent is geweest van Ghelamco en/of haar dochter- of zusterbedrijven, en dat hij zelf nooit vragende partij geweest is om de gronden te verkopen aan Paul Gheysens, ook al wilde wijlen Leopold Lippens hem daartoe bewegen.

Taffeiren laat ook nog verstaan dat hij zelf altijd een grote voorstander is geweest van een toegankelijke, multifunctionele, doorwaadbare democratische tweede golf in Knokke-Heist, op voorwaarde evenwel dat dit niet gepaard zou gaan   met een ecologische en cultuurhistorische aanslag op het Knokse polderlandschap.

Juridische strijd

Nu dreigt dus een juridische strijd. Het beroep is voornamelijk gebaseerd op drie fundamentele pijlers: (1) het vernietigen van de cultuurhistorische en landschapsecologische waarde van de polders, (2) het verdrogen en verzilten van de polders en (3) het miskennen en oneigenlijk aanwenden van de ruimtelijke bestemming.

Daarbij dringt zich, steeds volgens Taffeiren, de vaststelling op dat minister Zuhal Demir in haar beoordeling en besluit telkens een bocht van 180° maakte in vergelijking met haar weigeringsbeslissing van 2 augustus 2022, terwijl de nu vergunde omgevingsvergunningsaanvraag van Gheysens zo goed als in niets verschilde met de voorafgaande (en dus geweigerde) omgevingsvergunningsaanvraag.

Taffeiren is vastberaden en besluit dat hij de bescherming van de polders en het vermijden van een ecologische en cultuurhistorische aanslag op de polders, op zich moet nemen. Gewoonweg omdat de overheid het niet doet, zo laat de geboren en getogen Heistenaar (60) nog verstaan. Het standpunt en de reactie van Paul Gheysens zelf zijn nog niet bekend.