Nieuws West-Vlaanderen POM promoot het digitaal leren

POM promoot het digitaal leren

POM promoot het digitaal leren

BRUGGE – De POM West-Vlaanderen, het economisch verlengstuk van de provincie zeg maar, bundelt alle krachten om digitalisering in West-Vlaanderen op te krikken en uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken. West-Vlaanderen mag niet achterblijven nu de digitale trein in snelvaart voort dendert.

Om zowel werkgevers als werknemers te overtuigen van het belang van digitalisering, lanceert de POM daarom de campagne ‘Ga Helemaal Digitaal’. ‘Met deze campagne  wordt ingezet op een brede sensibilisering van bedrijven en burgers. “We informeren over het belang van duurzame digitale transformatie en het versterken van digitale vaardigheden”, aldus député  Jean de Bethune. Alle initiatieven waar POM West-Vlaanderen samen met haar partners op inzet, staan overzichtelijk opgelijst op gahelemaaldigitaal.be.

Voor elke job die omwille van digitalisering in de toekomst verloren zal gaan, komen er volgens een studie van Agoria tegen 2030 gemiddeld 3,7 nieuwe jobs in de plaats. “We kunnen met zekerheid zeggen dat digitaliseringen grote verschuivingen in de arbeidsmarkt zal veroorzaken”, weet Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “De inhoud van heel wat jobs is in een sneltempo aan het veranderen. Bijleren en omscholen is meer dan ooit van cruciaal belang.”

Door de coronaperikelen schakelde de hele wereld anderhalf jaar geleden een versnelling hoger om digitale oplossingen te vinden om de zaken draaiend te houden. Bij bedrijven met een grotere digitale maturiteit was de impact van de crisis minder groot. Andere bedrijven moesten een tandje bijsteken. Bij technologiefederatie Agoria klinken positieve geluiden: op vlak van integratie van digitale technologieën zit België momenteel op Europees vlak bij de koplopers. Toch is het belangrijk dat we onze inspanningen vergroten, met speciale aandacht voor opleidingen. Want wanneer het op participatie aan levenslang leren aankomt, scoren Vlaanderen in het algemeen, en West-Vlaanderen in het bijzonder, een stuk minder goed. Ook heel wat ondernemingen hebben nog geen concreet actieplan om werk te maken van digitale transformatie of zetten nog niet in op training en opleiding van het personeel rond digitale vaardigheden.

Samen uitdagingen aangaan

Om deze uitdagingen aan te gaan, onderneemt POM samen met heel wat partners een waaier aan initiatieven. Al heel wat bedrijven vonden hun weg naar het aanbod van scans, audits, implementatietrajecten, workshops, inspirerende webinars en investeringen in digitale technologieën. “Het voorbije jaar kregen al 157 verschillende bedrijven, waarvan 117 kmo’s, kosteloos advies, gefinancierd door POM West-Vlaanderen”, weet Jean de Bethune. “Via de Digiscan van Agoria en de Crisis Code Cracker van Sirris vonden er al 191 gesprekken plaats om uitdagingen en opportuniteiten met de bedrijven te analyseren. Het merendeel van de vragen die we krijgen, gaat over procesoptimalisatie, de overige vragen gaan over innovatievraagstukken zoals marktbenadering, productinnovatie en het aanbieden van digitale diensten.”

Digitale kloof

Ook voor de werknemer en (tijdelijk) werkloze worden acties op touw gezet. Zeker voor mensen met geen of lage digitale vaardigheden is de nood heel hoog en mag de digitale kloof niet vergroten. Om hen te ondersteunen, lanceerde de Provincie West-Vlaanderen onlangs nog het Provinciaal Strategisch Plan Geletterdheid. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu: “Het voorbije jaar is de digitalisering onder druk van de coronacrisis nog versneld. Het is dan ook belangrijk iedereen mee te krijgen in het verhaal. Met ons plan zetten we hier volop op in. Digitale geletterdheid en e-inclusie krijgen hierbij extra aandacht. Zo ondersteunen we onder meer onderwijs- en opleidingsverstrekkers, lokale besturen en andere partnerschappen om ook kwetsbare groepen mee te nemen in de digitaliseringsgolf.

Veranderende arbeidsmarkt

Digitale vaardigheden zijn niet enkel cruciaal om te kunnen participeren aan de maatschappij. Ze zijn ook nodig om te kunnen blijven meedraaien op de arbeidsmarkt. Een toekomstgericht opleidingsaanbod dat volop mee evolueert met de technologische evoluties op de arbeidsmarkt is dan ook essentieel. Om die reden investeert de POM samen met VDAB de komende jaren via het Europees project UPSKILL 7,2 miljoen euro in moderne opleidings equipering. “We helpen de opleidingscentra in de provincie om hun opleidingsaanbod nog beter te laten aansluiten op de huidige en toekomstige noden van bedrijven”, aldus Jean de Bethune. “We opteren voor een open opleidingsinfrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken. Een deel van het didactisch materiaal reist mobiel doorheen de provincie. Zo kunnen we dit materiaal dicht bij de mensen inzetten om de stap naar de arbeidsmarkt zo klein mogelijk houden.”

“Ook als publieke arbeidsbemiddelingsdienst staan we voor heel wat uitdagingen”, aldus Robert De Clercq, provinciaal directeur van VDAB. “We slaan hiervoor graag de handen in elkaar met de Provincie en de POM West-Vlaanderen. Via een samenwerkingsovereenkomst engageren we ons om de komende jaren meer mensen aan de slag te krijgen en meer volwassenen warm te maken voor levenslang leren. Samen laten we onze West-Vlaamse bedrijven doorgroeien tot veerkrachtige ondernemingen.”

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.