POM West-Vlaanderen wil middenstanders van kleinere steden helpen met data-ondersteuning

OOSTKAMP - De middenstandszaken in kleine steden Oostkamp, Blankenberge, Diksmuide, Harelbeke, Menen, Veurne en Waregem ondersteunen door meer en beter gebruik te maken van slimme data. Dat is het beleidsplan dat POM West-Vlaanderen voor ogen heeft, overeenkomstig het principe 'meten is weten'. POM zet daarom het 'dataproject' DAKS 2.0 (Data in Kleine Steden) op poten. Dat gebeurt met de steun van Vlaio.

In de meeste gemeenten in Vlaanderen staat detailhandel sterk onder druk. Dit geldt ook voor de kleine steden in West-Vlaanderen die, naast de klassieke problemen als hoge huurkosten, lagere marges, concurrentie van de e-commerce, hoge loonkosten, impact vanuit de coronacrisis en recenter de enorme energiekosten, ook de invloed van nabijgelegen centrumsteden ervaren. Toch vervullen deze kleine steden een belangrijke rol voor de vele inwoners van het omliggende hinterland omdat ze specifieke centrumfuncties zoals detailhandel, sport- en cultuurfaciliteiten en mobiliteitsvoorzieningen voorzien.

“Gegeven deze regionale rol en gezien de belangrijke economische en sociale functie van de lokale handel en horeca willen de Provincie West-Vlaanderen en de lokale besturen deze cruciale sector ondersteunen", zegt Jean de Bethune, gedeputeerde van de provincie en verantwoordelijk voor economie. "De detailhandel zorgt immers niet alleen voor tewerkstelling en lokale bevoorrading, maar ook voor levendige kernen en sociale cohesie.”

Data op maat van kleine steden

Passantentellingen en druktevoorspellingen worden vandaag al gebruikt in centrumsteden om het detailhandelsbeleid te evalueren en bij te sturen. Het project DAKS 2.0 wil nu die beproefde datasystemen hanteren en inzetten op maat van kleine steden.

Hierbij wordt gezocht naar efficiënte en relevante data, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële, personele en technische capaciteit van deze steden. Daarnaast zullen bestaande onderbenutte datasets beter worden ingezet of beter gecombineerd worden. De partnersteden leveren hiermee pionierswerk op hun niveau en willen zo als een van de eerste kleine steden in Vlaanderen meer inzetten op data.

De deelnemende gemeenten wensen deze data in te zetten om acties en events in hun centrum te evalueren, een gericht en onderbouwd acquisitiebeleid te voeren en de mobiliteit en het parkeerbeleid in de kernen te monitoren en gericht bij te sturen. Een aantal steden zullen ook data inzetten om e-commerce in kaart te brengen, om lokale logistiek efficiënter te organiseren en om doelgroepgerichte marketingcampagnes te voeren.