Nieuws West-Vlaanderen Regio Oostende wedt in 2022 op veel paarden tegelijk

Regio Oostende wedt in 2022 op veel paarden tegelijk

Regio Oostende wedt in 2022 op veel paarden tegelijk

OOSTENDE – Vorige zomer werd Tom Bulcke verkozen tot nieuwe voorzitter van Voka regio Oostende. Het nieuwe jaar vormt voor de kersverse voorzitter een uitgelezen kans om zijn voornaamste prioriteiten voor 2022 toe te lichten.

“We kunnen er niet omheen dat de coronacrisis nog steeds een grote impact heeft op ons leven”, aldus Tom Bulcke. “Ik hoop dat er in 2022 eindelijk werk gemaakt wordt van een langetermijnbeleid zodat het jojobeleid ingeruild kan worden voor een draagbare en houdbare aanpak. Vandaag blijft er een te grote impact op de zorg, het onderwijs, de economie en eigenlijk heel de maatschappij.”

Activering van doelgroepen

Voor Voka West-Vlaanderen zijn er heel wat regiodossiers die in 2022 aangepakt moeten worden. Zo worden ondernemingen geconfronteerd met een turbulente arbeidsmarkt en wordt het ook in regio Oostende steeds moeilijker voor bedrijven om goede medewerkers te vinden. Tom Bulcke wijst op het specifieke profiel van de kustregio: “Enerzijds hebben we een vergrijzende bevolking met een groot aandeel tweedeverblijvers, anderzijds is er binnen de werkende bevolking nog steeds een veel te groot aandeel aan werklozen en inactieven. Deze doelgroep moet nog veel meer geactiveerd en begeleid worden, en van zeer nabij opgevolgd worden. De rol van de VDAB is hierin cruciaal.”

Voka West-Vlaanderen wil daarnaast ook meer aandacht voor het aantrekken en behouden van de hoger opgeleide en technische profielen. “In de kustregio hebben we slechts een hinterland van 180 graden, dus de war for talent voelen wij extra hard”, vindt Bulcke. “Vanuit de ondernemerswereld willen we hier zelf ook ons steentje toe bijdragen: leerlingen, studenten en werkzoekenden opleiden op de werkvloer, samenwerken met de scholen, inzetten op levenslang leren enzovoort. In 2022 blijft dit een belangrijk actiepunt.”

Ruimte om te ondernemen

Tom Bulcke identificeert ruimte om te ondernemen als een tweede prioriteit. Voka vraagt daarom een bijkomend bedrijventerrein van 20 hectare op de Kromme Elleboog in Oostende. “Voor de welvaartscreatie in onze regio zijn dergelijke zaken essentieel”, zegt Bulcke. “Als we bloeiende kmo’s willen behouden en/of aantrekken, moeten dergelijke dossiers eindelijk gerealiseerd worden.”

Wie ruimte om te ondernemen zegt, denkt ook aan mobiliteit. Mobiliteit komt in vele vormen, en de luchtvaart is er één van. Voka West-Vlaanderen acht het moment gekomen om het potentieel van de luchthaven van Oostende volop te valoriseren. Hier ligt er een belangrijke taak voor de Vlaamse overheid die met de opmaak van een nieuw Vlaams luchtvaartbeleid en een nieuwe omgevingsvergunning de sleutels in handen heeft om de luchthaven te ondersteunen en uit te bouwen.

“Oostende moet het schoolvoorbeeld van een green airport worden” aldus Tom Bulcke. “Er kan gepionierd worden met elektrische vliegtuigen, volop zonnepanelen op de grasvlakten, er is het potentieel van waterstof dat mogelijks kan binnenkomen via de haven van Oostende. De luchthaven van Oostende kan dè innovatiehub worden inzake elektrificatie van luchthavens. Dit is de weg vooruit.”

Daarnaast pleit de ondernemersorganisatie ook voor een betere bereikbaarheid van het Ostend Science Park, een site die zonder auto niet bereikbaar is. “Als het wetenschapspark een aantrekkelijke plek wil zijn, dan moet het openbaar vervoersaanbod hier dringend opgewaardeerd worden”, vindt Bulcke.

Typisch kusteconomie

Tom Bulcke benadrukt ook nog het belang van de horeca, handel en toerisme binnen het economisch profiel van de regio. “We mogen deze sectoren niet veronachtzamen”, vindt de regio-voorzitter van Voka. “Deze ondernemers hebben het de laatste maanden en jaren zeer moeilijk gehad met de steeds wisselende maatregelen om de coronacrisis te bezweren. Het is trouwens opvallend dat er nog steeds heel wat leegstand van handelspanden is. We vragen de lokale overheid om dit probleem aan te pakken en out-of-the box te denken. Zorg voor nieuwe, creatieve bestemmingen.”

Last but not least is er de blauwe economie. Deze noemer omvat een brede waaier aan economische activiteiten, maar het zet de regio Oostende steeds nadrukkelijker op de kaart.  “De regio Oostende is de blauwe vallei bij uitstek”, aldus nog Bulcke. “De haven van Oostende moet ook in de toekomst maximaal gelinkt kunnen blijven aan de bouw en het onderhoud van de nieuwe windmolenparken op zee. Zo kan het bestaande ecosysteem zich verder ontwikkelen en volop renderen. Ook een dossier als de kustbescherming tegen extreme stormen en zeespiegelstijging is zeer belangrijk. De zee is een bron van heel wat tewerkstelling en innovatief ondernemerschap. Door zaken slim aan elkaar te koppelen, kunnen we een heel eind verder komen.”

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.