Voka steekt zijn nek uit in het Ventilus-dossier

KORTRIJK - De Vlaamse regering heeft het definitieve tracé vastgelegd voor de Ventilus hoogspanningslijn. Daarmee is volgens Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, een belangrijke horde genomen in het project. Het is nu duidelijk waar de hoogspanningslijn gebouwd zal worden en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan in die zin worden opgemaakt. Voor wie in de nabijheid van de nieuwe hoogspanningslijn woont of onderneemt, moeten correcte en faire compensaties worden voorzien, aldus Voka.

Pro memorie: het Ventilus-project voorziet in een bijkomende hoogspanningsverbinding tussen windparken in de Noordzee en het hoogspanningsnet in het Vlaamse binnenland. Die hoogspanningslijn is absoluut noodzakelijk om de groene stroom uiteindelijk tot bij de ondernemingen en de gezinnen te krijgen en het elektriciteitsnet te versterken.

De Vlaamse regering zegt dat ze nu gekozen heeft voor het tracé met het minste aantal woningen en bedrijven. Bovendien komt dit tracé in de maatschappelijke kosten-batenanalyse als de meest aangewezen optie naar boven. De Vlaamse regering laat weten dat ze een duidelijke keuze heeft gemaakt die is gestoeld op onderzoeken, analyses en rapporten van experts. De keuze houdt rekening met het algemeen belang van de volledige samenleving en de omgeving en wat technisch haalbaar is', aldus nog de regering Jambon.

Flankerend beleid

Voor een aantal bedrijven, landbouwers en burgers heeft deze beslissing van de Vlaamse regering een impact op hun activiteit en leefomgeving. Het is essentieel om te weten in welke mate bedrijven en gezinnen kunnen verhuizen en op welke vergoedingen ze een beroep kunnen doen als gevolg van de inplanting van hoogspanningsmasten of overspanning van luchtlijnen.

“Het was absoluut noodzakelijk dat de Vlaamse regering ook deze knoop in het Ventilusdossier ontward heeft", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "Het is nu evenwel belangrijk om snel werk te maken van faire en correcte compensatiemaatregelen voor al wie getroffen is. Ook het federale bevoegdheidsniveau moet de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om correcte compensaties door Elia mogelijk te maken. Een tijdige ingebruikname van Ventilus valt of staat immers met een goed doordacht flankerend beleid”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.