Voka W-Vla geeft federale regering grote buis: “Ze kunnen het niet en ze willen het ook niet.”

KORTRIJK - Voka West-Vlaanderen beschouwt het akkoord over de federale begrotingscontrole als een zoveelste gemiste kans voor verdere hervormingen. De federale regering doet een kleine extra inspanning om de overheidsuitgaven onder controle te houden maar dit is veel te weinig als aanzet naar een structurele sanering van de overheidsfinanciën. Van echte hervormingen is geen sprake. Nochtans kunnen enkel diepgaande hervormingen onze begroting weer structureel op het pad naar een evenwicht brengen.

Voka West-Vlaanderen, dat de topbedrijven uit onze regio vertegenwoordigt, is niet mals voor het bereikte begrotingsakkoord. Meer zelfs: de krtieke is verpletterend aan het adres van de regering De Croo. De bedrijven zijn alweer de dupe, luidt de kernboodschap.

"Dit is opnieuw een gemiste kans om structureel te hervormen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “Het zijn daarenboven de bedrijven die – opnieuw – de grootste nieuwe lasten te slikken krijgen: de verhoging van de investeringsaftrek wordt uitgesteld, de minimumbelasting voor multinationals wordt maximaal verhoogd, de voordelige regeling voor de eerste aanwervingen wordt ingesnoerd. De federale regering mist opnieuw een kans om structureel te hervormen. De rekening wordt gewoon doorgeschoven naar de bedrijven. Men vergeet dat de bedrijven nog volop herstellen van de coronacrisis, de energiecrisis en de inflatiecrisis met de automatische koppeling van de lonen aan de index als een molensteen rond de nek van de ondernemingen.”