Nieuws West-Vlaanderen West-Vlaamse centrumsteden krijgen voor heropleving een smak geld van Vlaamse overheid

West-Vlaamse centrumsteden krijgen voor heropleving een smak geld van Vlaamse overheid

West-Vlaamse centrumsteden krijgen voor heropleving een smak geld van Vlaamse overheid

BRUGGE – Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent 387.000 euro steun toe aan de West-Vlaamse centrumsteden Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare en de stad Ieper. Met het KICK-project gaan de steden voor het eerst samenwerken en de krachten bundelen om de lokale economie in de handelskernen te laten opleven. Aan de hand van data-analyse en het gebruik van innovatieve technologieën, wordt een slim detailhandelsbeleid opgezet dat ondernemersvriendelijke, veilige en aantrekkelijke winkelkernen creëert en leegstand moet tegengaan. Wie goed rondkijkt, ziet de leegstand in winkelstraten hand over hand toenemen. 

West-Vlaanderen kent een sterk ontwikkeld kleinhandelsweefsel maar kampt al een hele tijd met een hoge leegstand. De leegstand is de laatste jaren gestegen van 5,2% in 2008 naar 8,5% in 2019. In Ieper en Brugge ligt dit percentage lager. In Oostende, Kortrijk en Roeselare ligt dit percentage echter nog hoger. De coronacrisis brengt nu mogelijks een ommezwaai met zich mee met betrekking tot hoe mensen samen leven, werken en winkelen en er is een groter draagvlak om meer lokaal te kopen. Het is nu het moment om van die trend een blijver te maken.

“De crisis heeft de neuzen in dezelfde richting geduwd”, stelt het kabinet van Hilde Crevits vast. “De 5 centrumsteden zijn niet langer concurrenten, maar bondgenoten voor een aantrekkelijk en levendig West-Vlaanderen.” Daarom gaan de betrokken besturen samen met de provincie voor het eerst samenwerken en een slim en innovatief detailhandelsbeleid ontwikkelen, gebaseerd op een grondige analyse en gebruik makend van de recentste technologieën. Slim shoppen en een slimme mobiliteit staan hierbij centraal, evenals een efficiënt leegstandsbeleid. In totaal investeren Vlaanderen, Europa,  provincie West-Vlaanderen en de 5 steden 2 miljoen euro in het project.

Meten is weten

Het gebruik van data brengt winkelgebieden op een accurate manier in kaart en helpt de overlevingskans van een winkelgebied of straat in te schatten. Op vlak van ‘big data monitoring’, bijvoorbeeld analyses van het aantal bezoekers, verplaatsingen of looproutes, zijn er recent al heel wat handige tools ontwikkeld. Deze tools zullen nu via dit project verder uitgewerkt en gebruikt worden om het toeristische en economische beleid bij te sturen en om sterker in te zetten op mobiliteit, bereikbaarheid, parkeerbeleid en veiligheid.

In coronatijden wint veilig winkelen steeds meer aan belang. Een correct gebruik van allerlei gegevens kan zorgen voor veilige winkelstraten en winkelbelevenissen waarbij vermeden wordt dat grote groepen samenkomen, bijvoorbeeld door een slim systeem in te voeren dat voorbijgangers telt en looplijnen, koopstromen en verblijfsduur nagaat.

Innovatie en beleving in de strijd tegen leegstand

Er zullen vernieuwende initiatieven ontwikkeld en getest worden om de leegstand terug te dringen en de beleving in de handelskern te verhogen zodat zowel bewoners en bezoekers als nieuwe ondernemers aangetrokken worden. Denk maar aan living labs, innovatieve bootcamps en hackathons.

De steden zullen actief eigenaars begeleiden zodat leegstaande panden sneller en duurzamer ingevuld worden. De panden kunnen bijvoorbeeld gematcht worden met (startende) ondernemers of als tijdelijke etalage ingezet worden voor kunstenaars of grote bedrijven. Momenteel loopt in stad Brugge al het project “The Box” dat ze willen uitbreiden en delen met de andere centrumsteden. Met het project kunnen jonge ondernemers een pand huren voor een weekend, week of maand.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits ziet het zo: “De coronacrisis zorgt voor een grotere interesse in lokaal kopen. Om dat lokaal kopen nog meer te stimuleren en onze West-Vlaamse centrumsteden toe te laten een levendige maar veilige winkelbuurt te creëren, steunen we het KICK-project met ruim 380.000 euro. Cruciaal hierbij is de bestrijding van de leegstand. Innovatie kan zorgen voor oplossingen. Het is mooi om te zien dat de steden de koppen bij elkaar steken en samenwerken voor een aantrekkelijk, levendig West-Vlaanderen.”

Reageer op dit bericht

Personen
Dossier

Gerelateerde berichten

Meest gelezen in deze regio