William Vanmoerkerke (Qrf) zet post corona nieuwe standaard in de huurmarkt van winkelpanden

OOSTENDE - Het beursgenoteerde (Euronext) vastgoedhuis Qrf, waar de familie Vanmoerkerke de dans leidt, pakt verrassend uit. Het heeft een nieuwe huurovereenkomst gesloten met de warenhuisgroep Inno, en dit voor de vestiging in Hasselt. Opvallend daarbij is de neerwaartse bijstelling van de maandelijkse huurprijs die Inno moet betalen. Qrf is actief in de verwerving, herontwikkeling en verhuur van commercieel vastgoed gericht op retail, vrije tijd en horeca. De portefeuille bevat 35 winkelsites met een totale reële waarde van 208 miljoen euro. Daarnaast houdt Qrf voor 25 miljoen euro aan in vastgoed herontwikkelingsprojecten. 

Deze maand kon retailgroep Inn0, overeenkomstig een juridische clausule, zijn huurovereenkomst voor de site in Hasselt opzeggen. Dit kan om de drie jaar, zo hebben Qrf en Inno samen vastgelegd. Qrf, eigenaar van het onroerend goed, en Inno hebben beslist de huurovereenkomst te verlengen, maar dit onder nieuwe voorwaarden.

In lijn met de door de onafhankelijke schatter beoordeelde markthuur, werd de huurprijs heronderhandeld naar een prijs van 1,1 miljoen euro per jaar en dit vanaf augustus 2023. Voordien werd 1,7 miljoen per jaar betaald. Qrf zegt dat er geen impact zal zijn op de verwachte en globale  huurinkomsten voor het boekjaar 2022, en dat dankzij indexaties, de commerciële realisatie van de herontwikkeling van Veldstraat (In Gent)  en de resultaten van enkele joint-venture projecten. Qrf heeft van Inno ook voldoende garanties gekregen voor een verder zetting van de huurovereenkomst in Hasselt na 2026.

Nieuwe toekomst

Helemaal nieuw is de aanpassing van een huurcontract met grote retailers niet. Pre corona werd de trend al in gang gezet. Maar Qrf bevestigt nu post corona dezelfde beweging van aangepaste huurprijzen.  William Vanmoerkerke, die Qrf operationeel leidt en de zoon is van Mark Vanmoerkerke, verklaart zich tevreden met de Inno-deal. “We hebben samen en proactief een commercieel akkoord bereikt die de winstgevendheid van de winkel in Hasselt ten goede komt, en de nodige zekerheid geeft aan Qrf over significante toekomstige huurinkomsten", stelt Vanmoerkerke. "Wij zijn ervan overtuigd dat er op de Belgische markt plaats is voor een department store, en geloven in zowel de historische relevantie als de toekomstgerichte aanpak van Inno. De beoogde turn around die werd ingezet in 2019 is met dit akkoord afgerond."