Nieuws 6% btw op afbraak en wederopbouw: what’s in it for you?

6% btw op afbraak en wederopbouw: what’s in it for you?

Caroline Pesout.

6% btw op afbraak en wederopbouw: what’s in it for you?

Sinds 1 januari 2021 geldt het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw van een woning op het volledige Belgisch grondgebied. De regeling is voornamelijk gericht op particuliere bouwheren, maar ook professionele ontwikkelaars of investeerders kunnen er de vruchten van plukken. Fineko, lid van Partners in Accountancy, licht toe.

Het verlaagde btw-tarief van 6% geldt vanaf nu immers zowel voor aannemingswerken voor een particuliere bouwheer, als voor de verkoop van een woning die door afbraak en wederopbouw wordt gerealiseerd. Indien u als ondernemer een oud gebouw bezit of aankoopt en vervolgens afbreekt en heropbouwt, kan u bij herverkoop aan een particuliere koper gebruik maken van het verlaagde btw-tarief van 6%.

Al zijn daar natuurlijk enkele voorwaarden aan gekoppeld. Het moet allereerst gaan om een woning die voor minstens 50 % als privéwoning wordt gebruikt. Daarnaast mag de bewoonbare oppervlakte maximaal 200 m² groot zijn en dient de particuliere koper er onmiddellijk zijn domicilie te vestigen en te behouden gedurende minstens 5 jaar. Tenslotte moet het gaan om de enige en eigen woning van de koper.

Goed om weten

De belangrijkste formaliteit is het indienen van een verklaring bij de btw-administratie. Dat dient te gebeuren vóór uitreiking van de verkoopfactuur van de woning. De verklaring moet ook door de koper worden ondertekend. Blijkt nadien dat de koper bovenstaande voorwaarden niet naleeft, dan kan de btw-administratie enkel de koper aanspreken voor de naheffing van 15%.

Deze regeling creëert bovendien de mogelijkheid om ook het grondaandeel aan het btw-tarief van 6% te verkopen. Dit vereist wel dat de grond en het gebouw eigendom zijn van eenzelfde verkoper. Het valt voor zulke afbraak-en-wederopbouwprojecten dan ook te overwegen om af te wijken van de gangbare praktijk, waarbij de grond door de ene vennootschap en het gebouw door de andere vennootschap wordt verkocht.

U blijft weliswaar afhankelijk van de hoedanigheid van de koper, waarbij de voorwaarde van de enige en eigen woning een belangrijk aspect vormt. Goede en tijdige contractuele afspraken zijn dus cruciaal.

Investeerders

Ook investeerders kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%. Daarvoor moeten zij ofwel als bouwheer een woning (laten) afbreken en wederopbouwen, ofwel een woning aankopen die gerealiseerd is na afbraak en wederopbouw én bestemd is voor verhuur via een sociaal verhuurkantoor voor een minimumperiode van 15 jaar. Naast particuliere investeerders komen ook vennootschappen in aanmerking voor deze regeling.

2 jaar geldig

De nieuwe regeling is niet voor twijfelaars want het 6%-tarief geldt in de huidige stand van de wetgeving slechts tot en met 31 december 2022.

Fineko is lid van Partners in Accountancy dat dankzij haar schaalvoordelen de noden en wensen van klanten op fiscaal, juridisch en boekhoudkundig vlak optimaal kan aanpakken.

Reageer op dit bericht

Meest gelezen in deze regio

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.