HybriX Energy uit Merelbeke Zo ziet het batterijpark aan TotalEnergies in de haven van Antwerpen eruit dat eind dit jaar operationeel zal zijn. Foto: Jan Van der Perre

Aanvraag voor batterijpark in industriegebied naast hoogspanningsstation

HybriX Energy uit Merelbeke heeft een omgevingsvergunning gevraagd voor de bouw van een batterijpark aan de Nijverheidsweg in Massenhoven.

Het batterijpark zou ongeveer een halve hectare groot worden, gelegen in industriezone en is ingepland op het noordelijk deel van de site Wuyts. Die locatie is mede gekozen in functie van de nabijheid van het hoogspanningsstation van netbeheerder Elia. Een batterijpark dient om de schommelingen op te vangen, zodat de elektriciteitsprijzen onder controle blijven en België zo onafhankelijker wordt van het buitenland voor energiebevoorrading.

“De bedoeling is om de batterijen op te laden wanneer elektriciteit goedkoop is, bijvoorbeeld wanneer er overschotten aan wind- of zonne-energie ter beschikking zijn”, zegt oprichter Stijn Heyselberghs van HybriX Energy. “En ze weer op het hoogspanningsnet te zetten tijdens de piekmomenten ’s ochtends en ’s avonds, wanneer de prijzen hoger zijn. Daarnaast zullen de batterijen het netevenwicht ondersteunen.”

Het batterijpark zou komen tussen de autosnelweg E313 en het Albertkanaal in een industriezone. De bewoners van Massenhoven aan de overkant van het Albertkanaal zijn ongerust over eventuele geluidsoverlast. “Dat begrijp ik”, aldus Heyselberghs. “Elke verandering zorgt voor onrust. Maar bij onze vergunningsaanvraag is een uitgebreid effectenrapport gevoegd met een geluidsstudie die is opgemaakt door een erkende en externe geluidsdeskundige. Die toont aan dat we zelfs bij maximale capaciteit steeds aan de Vlarem-geluidsnormen zullen voldoen. De mensen van de dorpskern aan de andere kant van het Albertkanaal zullen bovendien geen visuele hinder hebben gezien de beperkte hoogte van de installatie.”

HybriX Energie had al uitgebreid overleg met de gemeente Zandhoven. In Kinrooi naast dezelfde hoogspanninglijn Van Eyck vroeg Giga Storage eveneens een batterijpark aan, van 300 MW (megawatt). Daar werd een bewonersvergadering ingericht. “Klopt, maar je moet het verschil in omvang zien. Onze aanvraag betreft een lokaal batterijproject in een bestaande industriezone en met een geplande vermogenscapaciteit van 35 MW”, zegt Stijn Heyselberghs. “Dat is een heel stuk kleiner dan het project van Giga Storage van 300 MW.’’

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 1 juni.