Acht nieuwe windturbines op de Linkerscheldeoever

Acht nieuwe windturbines bij DEME op de Linkerscheldeoever

Het vermogen aan windenergie in de Antwerpse haven groeit gestaag met de bouw van 8 nieuwe windturbines op de Linkerscheldeoever. Op 15 juni, de Dag van de Wind, werden de eerste twee nieuwe windturbines van projectvennootschap Wind aan de Stroom op de site van DEME feestelijk ingehuldigd.

DEME is een wereldleider in gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, oplossingen voor de offshore energie-industrie en infra- en milieuwerken. Het havenbedrijf speelt in eigen land een sleutelrol bij de bouw van verschillende offshore windparken. Door een samenwerking met Wind aan de Stroom, kon DEME starten aan de bouw en exploitatie van deze 8 nieuwe windturbines. Daarnaast ontwikkelt Wind aan de Stroom een groot windmolenpark in de Waaslandhaven in Beveren en Zwijndrecht.

Sinds de opstart in 2016, en de verdere uitbreidingen in daarop volgende jaren, zijn er reeds 21 windturbines operationeel in dit gebied. De groene energie van 10 turbines wordt rechtstreeks geleverd aan diverse havenbedrijven en de overige 11 turbines injecteren op het Fluvius net. Wanneer alle 8 windmolens af zijn, mogen we spreken van 29 operationele windturbines. Dat is goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 91,4 MW of het equivalent jaarlijks verbruik van bijna 65.000 gezinnen. Deze duurzame totaalinvestering bedraagt maar liefst 137,5 miljoen euro. De plannen voor verdere uitbreidingen van windturbineparken op zowel de linker- als rechteroever in de haven van Antwerpen worden momenteel uitgetekend en de nodige studies worden opgemaakt.

Feestelijke inhuldiging

De eerste twee windturbines op de site van DEME in Zwijndrecht werden feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, provinciegedeputeerde Luk Lemmens en de Antwerpse havenschepen en voorzitter van Port of Antwerp Annick De Ridder.

Die datum is niet toevallig gekozen, want op 15 juni is het ‘Dag van de Wind’. Dan wordt over heel de wereld stilgestaan bij de bijdrage van windenergie in onze energiemix en het belang ervan voor het klimaat.