Foto: rr

Afbraakwerken Bpost -en Belgacomgebouwen aan Berchem Station van start gegaan

De NV Spitfire, een samenwerking tussen de Antwerpse projectontwikkelaars CORES en Alides, is vorige week gestart met de afbraak van de verlaten gebouwen van Belgacom en Bpost aan de Uitbreidingstraat in Berchem, nabij het station Antwerpen-Berchem. De ontwikkelaars kregen hiervoor twee jaar geleden de sloopvergunning. Binnenkort wordt ook opnieuw een bouwaanvraag ingediend voor een aantal kantoorgebouwen op de site. De eerste vergunning werd vorig jaar nog ingetrokken als gevolg van een administratieve rechtzetting in het aanvraagdossier.

Eind november 2020 legde de stad Antwerpen het definitieve kader vast voor de site Mariahof in de Uitbreidingstraat in Berchem. Concreet gaat het over de sites met de verlaten gebouwen van bpost en Belgacom en de site van woonzorgcentrum Sint-Maria.

Unieke locatie

Door de unieke ligging van de site, vlakbij het station Antwerpen-Berchem, in de nabijheid van de 'fietsostrade', alsook nabij alle mogelijke vormen van openbaar vervoer, is deze plek volgens het stadsbestuur een unieke locatie voor moderne energiezuinige kantoren, klaar voor de toekomst. Bovendien is de site ideaal gelegen om het gebruik van duurzaam en openbaar vervoer voor woon-werk verkeer te stimuleren.

 

 

Leegstand

Uit de rapporten van JLL, wereldleider in de kantorenvastgoedsector, blijkt dat de leegstand in de hele Antwerpse kantorenmarkt gedaald is van 7,5% in 2021 naar 4,8% in 2022. De vraag naar duurzame, goed gelegen kantoren nabij een stationsomgeving is bijzonder groot. In de kantorengordel te Berchem is meer dan 98% van de kantoren verhuurd.

“De beschikbare kantoorruimte is versnipperd over een sterk verouderd patrimonium en de impact van de ESG-criteria (eisen inzake duurzaamheidsaspecten, red.) beginnen wel degelijk door te wegen op de vraag”, zegt Steven Peeters, Head of Office Agency Flanders – JLL. “Dit zorgt ervoor dat de vraag naar nieuwe, moderne, duurzame kantoren met ruime plateaus groeit en het aanbod momenteel niet in lijn ligt met deze vraag. Nieuwe projecten zijn noodzakelijk om aan de verduurzaming van het kantooraanbod en bijhorende vraag tegemoet te komen.” ​

In afwachting van de nieuwe vergunningsaanvraag voor de bouw van de kantoren, werd beslist om alvast de vergunde sloopwerken van de oude gebouwen aan te vatten. De opdracht werd toegewezen aan Van Loo Projects. De werken zouden tegen medio september voltooid moeten zijn.

Voor het ontwerp van het kantoorproject werd een resem Antwerpse ontwerpers aangesteld waaronder team AWG-architecten, m² architecten en de landschapsontwerper Omgeving. De uitwerking van de gebouwen moet in lijn liggen met de strategische visie van de stad Antwerpen.

Vergunningstraject

Voordat een project effectief van start kan gaan, moeten er een aantal vergunningstrajecten worden doorlopen. Zo werd een eerste omgevingsvergunning voor het bouwen en uitbaten van drie kantoorgebouwen met ondergrondse parkeergarage door het college van burgemeester en schepenen op 16 mei 2022 goedgekeurd.

Hoewel de Stad Antwerpen het project steunt, werd tegen deze vergunning een administratief beroep aangetekend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen door omwonenden. Ook tekenden ze gelijktijdig beroep aan tegen de goedkeuring van de gemeenteraad van de Stad Antwerpen inzake het wegenistracé bij de Vlaamse Regering.

In de evaluatie van het beroep tegen de wegenis werd slechts één beroepsgrief gegrond bevonden, en dit omdat de interpretatie van de wetgeving terzake tijdens het vergunningentraject werd bijgestuurd.

De gegronde beroepsgrief betrof het statuut van de dwarse paden tussen de gebouwen en de Uitbreidingstraat en de Singel. Om die reden besliste de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken om het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2022 van de stad Antwerpen te vernietigen.

 

 

 

Buurtgesprekken

Omdat er gewijzigde dossierstukken moeten worden ingediend, moest de originele omgevingsvergunningsaanvraag worden ingetrokken. De projectontwikkelaars zullen dit aspect nu administratief rechtzetten bij het indienen van de nieuwe aanvraag.

Voor de concrete invulling van het gelijkvloers van de kantoren, en de aanleg van het nieuwe park, werden gesprekken opgestart met de buurt. Een horecazaak, kindercrèche of buurtcentrum behoren tot de mogelijkheden om de integratie van de nieuwe ontwikkeling te bevorderen. Maar ook voor nieuwe sport en spelinfrastructuur is er ruimte in het buurtpark.

Daarnaast zijn de ontwikkelaars ook bereid om mee na te denken over het dubbel gebruik van de parkings met laadinfrastructuur in de ondergrondse parkeergarage.