Ahlers nam software van Tri-Vizor over

ahlershouseDe transportsector is een hard omstreden markt. De concurrentie uit lageloonlanden is moordend. Het gaat dan niet enkel om het vervoer per vrachtwagen. Ook de scheepvaart, de luchtvracht en de spoorwegen staan onder druk. De logistieke groep Ahlers heeft in Tri-Vizor een digitale partner gevonden om de rentabiliteit van zijn vervoer te verbeteren.

Tri-Vizor is een spin-off van de Universiteit Antwerpen en werd opgericht door de drie partners, Alex Van Breedam, Sven Verstrepen en Bart Vannieuwenhuyse. Ze zetten samen een “cross supply chain orchestrator” op die gespecialiseerde diensten en oplossingen aanbiedt voor de ontwikkeling, ondersteuning en orkestratie van bedrijfsoverschrijdende samenwerking in de logistiek.

Ahlers heeft daarop ingepikt omdat het zijn internationale transporten voor grote bedrijven met een Europese of wereldwijde distributie wil bundelen. Het heeft daartoe de eerste Collaborative Control Tower van Tri-Vizor overgenomen, een innovatieve software die de volledige orderafhandeling doet en daarbij ook winstgevende consolidaties met andere bedrijven operationeel mogelijk maakt.

De Collaborative Control Tower is ontwikkeld en getest door Tri-Vizor dat zich in de toekomst nog sterker zal toeleggen op zijn rol van architect van logistieke samenwerkingsverbanden.

Vlaanderen heeft hoe dan ook een sterke reputatie als vestigingsplaats voor Europese distributiecentra. Veel bedrijven verdelen vanuit een logistiek distributiecentrum hun producten over Europa. Sommige bedrijven sturen op die manier soms tot meer dan 150.000 transporten per jaar Europa in. Deze transporten worden dikwijls uitgevoerd door een veelheid aan transporteurs, die geboekt, opgevolgd en gefactureerd moeten worden. Al deze activiteiten worden veelal op een performante manier georganiseerd met een centrale controletoren, naar analogie van de controletorens in de luchtvaart. Vandaag bieden een aantal logistieke dienstverleners hun klanten met veel internationale transportstromen een controletoren-dienstverlening aan.

Ahlers is de eerste dienstverlener die erin slaagt om de controletoren uit te breiden met de mogelijkheid om netwerken van transportstromen van meerdere bedrijven structureel met elkaar te combineren. Bedrijven zullen voortaan structureel samen kunnen laden of samen een heen- en terugrit vullen. De kosten en CO2 besparingen die met dergelijke bundelingen kunnen gerealiseerd worden zijn dan ook substantieel. Door dit consolidatiepotentieel aan te spreken met de Collaborative Control Tower positioneert Ahlers zich als innovator op de markt.

Ahlers beschikt over alle noodzakelijke expertise en competenties om een performante Collaborative Control Tower dienstverlening te kunnen aanbieden aan klanten met internationale transportstromen. Ahlers zal Tri-Vizor als preferentiële neutrale trustee inschakelen voor Collaborative Control Tower klanten die op zoek zijn naar bundelingspartners.