Velo Antwerpen

Antwerps Velo-gebruik kent lichte stijging in 2021

In totaal was het Antwerpse deelfietsensysteem Velo in 2021 goed voor 4,482 miljoen ritten. Dat is een stijging met 288.000 ritten ten opzichte van 2020. Het abonnementenbestand herstelt zich volgens de stad wat moeizamer van de coronacrisis.

In tegenstelling tot het slechte jaar 2020, toen het Velo-gebruik door de lockdowns en het vele thuiswerk met liefst 38% daalde ten opzichte van 2019, is er in 2021 opnieuw een stijging waar te nemen met bijna 7%. Ook het aantal dag- en weekpassen steeg weer. Het aantal abonnees bleef verder dalen van 56.825 eind 2020 naar 54.940 eind 2021, maar volgens de stad was er in de tweede jaarhelft wel een stijging en zijn er dus hoopvolle signalen.

“Velo bleef ook afgelopen jaar 100 procent operationeel, en is een performant systeem dat we constant monitoren en verfijnen”, stelt schepen van Mobiliteit Koen Kennis. “Ik verwijs naar de Velo-stations die we recent plaatsten aan de P+R’s op de Luchtbal en in Merksem, en naar het tijdelijke station dat we in 2021 openden aan het vaccinatiedorp Spoor Oost. Dit station bewees met 17.096 ritten duidelijk haar nut.”

De vaakst gekozen route was die tussen de De Keyserlei (nabij Antwerpen-Centraal) en de Ossenmarkt (in de studentenbuurt). De Keyserlei heeft ook de populairste stelplaats. Velo telt op dit moment 4.200 fietsen in 305 stelplaatsen binnen en buiten de Singel.