Antwerpse Bouwwerken zien omzet sterk stijgen

bouwwerkenDe Antwerpse Bouwwerken hebben een goed boekjaar 2013 achter de rug. Het zakencijfer steeg met liefst 14% tot 91 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat en de winst stonden weliswaar onder druk "doch dit had veeleer te maken met het feit dat in 2012 verscheidene werven opgeleverd werden. Dat was in 2013 niet direct het geval."

De Antwerpse Bouwwerken uit Borgerhout doen het vrij goed. Het bedrijf van gedelegeerd bestuurder Eric Onraedt heeft een flink gevuld orderboek dat systematisch afgewerkt wordt. De perspectieven liggen goed. Het bedrijf heeft vooral uitstekend gepresteerd in de sector van de residentiële bouw. Daar werd 5 miljoen extra aan inkomsten gegenereerd. Rsidentiële nieuwbouw tekent nu voor 14% van het totale omzetcijfer.

Ondanks die goede gang van zaken worden toch enkele zorgwekkende ontwikkelingen onderkend in de algemene conjunctuur. Zo is de druk op de prijzen en de marges duidelijk toegenomen. Door de lange afwikkelingstijden in de sector van de overheidscontracten neemt de onzekerheid toe. De firma wil zich daarom in toenemende mate oriënteren naar PPS-formules waardoor de risico's beter gespreid worden. De laattijdige afrekening van werven en de vertraagde afhandeling van schadegevallen door de verzekeringsmaatschappij zijn eveneens factoren die de toekomst hypothekeren.

De Antwerpse Bouwwerken behoren tot de Franse groep Eiffage. Het bedrijf stelt op zijn verschillende werven zo'n 200 mensen tewerk.