Antwerpse haven doet 2,7 procent beter

haventjeDe haven van Antwerpen heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 98.229.046 ton goederen behandeld. Dat is 2,7 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, dat po zichzelf al een absoluut recordjaar was. De containertrafiek zorgde andermaal voor sterke groeicijfers en ook het vloeibaar massagoed blijft een opwaartse trend vertonen.

* De containertrafiek steeg de eerste zes maanden met 4,0 procent en kwam uit op 53.553.954 ton. Dit komt overeen met 4.416.132 TEU (+2,9%). De maand maart was op het vlak van containerbehandeling een absolute recordmaand.

* Het roro-verkeer hield de voorbije zes maanden aardig stand met 2.346.506 behandelde ton of een stijging van 1,3% ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar. Het aantal behandelde auto’s daalde lichtjes (-1,4%) tot 643.164 stuks.

* Het conventioneel stukgoed laat negatieve cijfers optekenen: minus 6,0% tot 5.028.876 ton. Een belangrijke factor in deze daling is onder meer het feit dat een deel van de aanvoer van fruit niet langer conventioneel, maar wel in containers gebeurt. De negatieve cijfers betekenen daarom niet meteen dat Antwerpen lading verliest, maar wijzen in sommige gevallen op een shift in de wijze van transport. Staal kende dan weer wel een sterker tweede kwartaal en sluit het eerste half jaar af met een bescheiden groei van 0,2% (tot 3.293.418 ton).

* De overslag van vloeibaar massagoed steeg het eerste half jaar met 4,0 procent tot 30.429.085 ton. De behandeling van aardoliederivaten dikte met een stijging van 7,8% verder aan tot 22.380.646 ton. Chemicaliën (-4,2% tot 5.484.968 ton) en ruwe aardolie (-7,4% tot 2.363.517 ton) kenden een daling. Na het recordjaar van 2013, waarin het vloeibaar massagoed met 31,9 procent steeg, versterkt Antwerpen met deze globale groeicijfers haar positie verder.

* De behandeling van droog massagoed klokte af op 6.870.625 ton, een daling van 5,0% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook nu is het voornamelijk de overslag van kolen die verantwoordelijk is voor deze daling. De voorbije zes maanden kende de kolentrafiek een terugval van -30,5% (839.642 ton). Ertsen (+9,2% tot 1.361.762 ton) en zand en grind ( +23,9% tot 646.062 ton) noteerden dan weer opmerkelijk betere cijfers dan in het eerste half jaar van 2013.

* Er liepen de voorbije zes maanden 6.991 schepen (-3,4%) aan in Antwerpen. De bruto tonnenmaat van de schepen die Antwerpen aanliepen, steeg met 1,0 procent tot 165.121.359 BT. De trend van minder, maar grotere en zwaarder beladen schepen naar Antwerpen wordt daarmee bevestigd.