Van den Brande Demir Gantman Mieke Van den Brande, Minister Demir en André Gantman

Antwerpse waterbedrijven bundelen krachten

Waterbedrijven Pidpa en water-link gaan samen verder. Dat werd aangekondigd in aanwezigheid van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. Door hun krachten te bundelen willen deze bedrijven zich verder wapenen tegen de toekomstige wateruitdagingen.

Onze waterhuishouding is, onder meer door de klimaatverandering, ernstig verstoord met als gevolg langdurige droogteperiodes en regelmatig te veel neerslag op te korte tijd. Voor de waterbedrijven vormt dit de uitdaging om te blijven streven naar een duurzaam evenwicht zodat ook de toekomstige generaties nog kunnen blijven genieten van voldoende, zuiver (drink)water. Pidpa en water-link, de twee waterbedrijven uit de provincie Antwerpen, zijn reeds meer dan 100 jaar actief in de drinkwatervoorziening en bijna twintig jaar als rioolbeheerder. Beide bedrijven werken al enkele jaren samen, maar adviesverlener KPMG bracht in een strategische studie mogelijke toekomstscenario’s voor Pidpa in kaart.

“Bijna vanzelfsprekend viel onmiddellijk op hoe complementair beide bedrijven aan elkaar zijn”, aldus André Gantman, voorzitter water-link. “Zij vormen een mooie aanvulling op elkaar sterktes,  niet alleen qua de gebruikte bronnen (oppervlakte- en grondwater), maar ook naar hun werkingsgebied (stedelijk en landelijk) en klanten (huishoudelijk en industriëel).” Mieke Van den Brande, voorzitter Pidpa, vult aan: “Vandaag wensen beide partijen –door het ondertekenen van een Letter of Intent- zich formeel te engageren om een fusievoorstel  in het najaar van 2022 aan de vennoten voor te leggen. Het zijn immers onze vennoten die het laatste woord hebben over de toekomst van onze bedrijven.”

Voordelen op het terrein

Een mooi voorbeeld van wat kan gerealiseerd worden als water-link en Pidpa de handen in elkaar slaan is de renovatie van één van de twee leidingen van de collector tussen Viersel (Pidpa) en het productiecentrum NP Oelegem, die onlangs werd afgerond en de bouw van een schakelpunt. Dit project, dat kadert in de langdurige samenwerkingsovereenkomst die beide bedrijven met elkaar afsloten in 2018, zorgt met een viertal projecten ervoor dat zij nog meer slagkracht krijgen op het vlak van de drinkwatervoorziening. Door een wederzijdse ondersteuning van elkaar leidingnetten kan nu immers worden beroep gedaan op twee bronnen, namelijk oppervlakte- en grondwater.

Dankzij dit project kan Pidpa tot 66.000 m³ per dag aan water-link leveren. Anderzijds kan water-link de waterproductiecentra van Pidpa te Grobbendonk, Herentals en Westerlo ondersteunen met debieten tot 100.000 m³ per dag.