Arteco Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) bezocht de vestiging van Arteco aan de Metropoolstraat in 2019 naar aanleiding van de open deur van de koelvloeistoffenproducent. Foto: JAA

Arteco bespaart jaarlijks dertig openbare zwembaden leidingwater: “Gereinigd oppervlaktewater als basis voor koelvloeistoffen”

TotalEnergies, Arteco en Bosaq slaan de handen in elkaar met een project gericht op duurzaam waterbeheer bij de productie van koelvloeistoffen. De samenwerking zet in op innovatieve technologieën om lokaal oppervlaktewater te zuiveren tot gedemineraliseerd water, dat vervolgens dient als betrouwbare grondstof.

Arteco heeft zich door de jaren heen voortdurend aangepast aan de technologische ontwikkelingen binnen de industrie. “Onze samenwerking met de productievestiging van TotalEnergies in Schoten stelt ons in staat om onze innovatiekracht te versterken en ons aan te passen aan de veranderende behoeften van onze klanten”, zegt Alexandre Moireau, general manager van Arteco.

Veiligheid en duurzaamheid staan centraal in beleidsvoering en businessprocessen van TotalEnergies en Arteco. “De productievestiging van TotalEnergies zoekt voortdurend opportuniteiten om de productie te optimaliseren en de voetafdruk te verkleinen. Het overschakelen op 100 procent hernieuwbare elektriciteit, het verlagen van het energieverbruik, het minimaliseren van afvalstromen en het recycleren van spoelproducten zijn enkele voorbeelden. De samenwerking met Bosaq om de beschikbare waterbronnen succesvol te beheren en tegelijkertijd de druk op de kraanwatervoorziening te verminderen is volledig in lijn met onze beleidsvoering rondom duurzaamheid”, bevestigt Kristof Vermeire, manager van de koelvloeistof productievestiging in Schoten langs de Metropoolstraat.

De nieuwe herbruikinstallatie waarmee Bosaq Arteco helpt om veel leidingwater te besparen in haar productieproces. Foto: Arteco

Lokaal beheer

Met deze samenwerking bespaart TotalEnergies Schoten minstens 25.000 kubieke meter leidingwater per jaar – of de inhoud van dertig openbare zwembaden van 25 meter – en beschikt het over een toekomstbestendige proceswateroplossing die nu al rekening houdt met mogelijke toekomstige capaciteitsuitbreidingen. “Met de Q-Drop unit van Bosaq elimineert TotalEnergies Schoten niet alleen haar afhankelijkheid van het openbare drinkwaterleidingnet, maar stapt de productiesite ook over naar een lokaal beheerd alternatief”, legt Kristof Vermeire uit.

“Onze samenwerking met de productievestiging van TotalEnergies in Schoten stelt ons in staat om onze innovatiekracht te versterken en ons aan te passen aan de veranderende behoeften van onze klanten”

Alexandre Moireau

De compacte waterzuiveringsoplossing, geïnstalleerd in een container op de site, werd op maat ontworpen door de water- en elektromechanische ingenieurs van Bosaq in Deinze om lokaal oppervlaktewater te zuiveren tot een betrouwbare bron van gedemineraliseerd water. De membraanbehandelingsmodules van Bosaq zuiveren water in twee fases om een stabiele kwaliteit te verkrijgen. Als eerste stap worden de zwevende stoffen en bacteriën verwijderd door middel van ultrafiltratie. Vervolgens worden de zouten en de resterende organische stoffen verwijderd via omgekeerde osmose.

Het Q-Drop systeem past zich aan seizoensgebonden veranderingen in oppervlaktewaterkwaliteit aan en vermindert aangroei van biofilm op de RO-membranen. Dat laatste vermindert aanzienlijk de behoefte aan chemische reinigingen en de chemische voetafdruk van de hele unit. “De doelstelling van Bosaq is om klanten te helpen bij het duurzaam omgaan met water op een kosten-efficiënte manier om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst”, legt Jacob Bossaer, CEO en oprichter van Bosaq, uit.

De fabriek van Arteco in China werd twee maanden geleden geopend. Foto: Arteco

China

Arteco zit blijkbaar in volle expansie. De groep bouwde zopas in China een nieuwe fabriek. De nieuwe fabriek werd niet alleen gebouwd voor koelvloeistoffen voor traditionele verbrandingsmotoren, maar ook voor de volgende generatie energievoertuigen. De nieuwe fabriek draait in Nantong, een stad met een sterke chemische cluster ten noorden van Shanghai.

Alexandre Moireau, general manager van Arteco. Foto: Arteco

Inkijk in de waterrecuperatie-unit van Arteco in Schoten. Foto: Arteco