Foto: RR

Asfaltproducent Colas investeert om geurhinder drastisch te reduceren en hervat productie

Colas Noord, de asfaltproducent aan het Albertkanaal bij de Hoogmolenbrug, heeft zijn asfaltproductie geleidelijk hervat. Het bedrijf lag zes maanden stil om de geurhinder en de uitstoot drastisch te verminderen. Dit in het kader van de door Zuhal Demir (N-VA) verleende proefvergunning met bijhorende voorwaarden. Colas wil de verzuurde relatie met de bewoners op de Schotense oever verbeteren in de hoop opnieuw langetermijnplannen te kunnen maken.

De beslissing van minister Demir in oktober van vorig jaar om Colas Noord slechts een proefvergunning voor twee jaar te geven, kwam er na aanslepende ernstige klachten over stankhinder in grote delen van Schoten. Gezien de overheersende westelijke windrichting, werd daar de uitstoot uit de schoorsteen het vaakst naartoe gedreven.

“De investering die we nu realiseerden, weerspiegelt de wens van ons bedrijf om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Vlaamse overheid en de omwonenden”, aldus de nieuwe directeur Stefan Carpentier.

Een van de belangrijke investeringen die het bedrijf deed, is de installatie van een nieuwe ingekapselde paralleltrommel met indirecte verwarming. Het gaat volgens het bedrijf om geavanceerde technologie die een aanzienlijke vermindering van de hinderlijke uitstoot mogelijk maakt. Deze innovatieve techniek wordt gebruikt in combinatie met andere maatregelen zoals het plaatsen van een ‘actieve koolfilter’ voor het zuiveren van de asfaltdampen die vrijkomen tijdens het beladen van de vrachtwagens.

Innovatief

Chief industries officer Stefan Carpentier: “We hebben een nieuw productieproces op poten gezet dat een reductie van de geurhinder en emissie van vluchtige organische stoffen moet realiseren. De technologie die we gebruiken is de best beschikbare die er bestaat. We gaan nu de productie conform de vergunningsvoorwaarden in testfases heropstarten.”

Een erkend luchtdeskundige zal over enkele maanden nagaan of de geurhinder en de emissie effectief sterk zijn gedaald en binnen de strenge opgelegde normen blijven. Tot slot verbindt Colas Noord zich ertoe om geregeld en open over dit onderwerp te overleggen met alle betrokkenen.

 

 

Dialoog

“Binnenkort gaan we luisteren naar de grieven van het comité dat tegen onze vergunning beroep had aangetekend. Vervolgens willen we met deze mensen echt in dialoog gaan. Die bemiddelingsprocedure kan op termijn hopelijk leiden tot een betere onderlinge relatie en een vergunning voor een langere periode. Want we willen hier echt blijven produceren”, aldus Carpentier.

Colas tekende eerder beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de proefvergunning voor twee jaar.