Awards voor Indaver, Recyca en Bruco Containers

febemtochRecyclage is vandaag een hot item. Febem, de federatie van Belgische milieubedrijven zet er in dit kader alles op om het milieubewustzijn bij bedrijven en organisaties te versterken. Daartoe worden voortaan ook awards uitgereikt. Vier milieubedrijven, waarvan drie Antwerpse werden in dit opzicht bekroond voor hun inzet.

Febem overkoepelt alle Belgische ondernemingen die zich geëngageerd hebben in de recyclagesector. "Met de toekenning van onze awards proberen wij onze leden te stimuleren om zich extra in te zetten voor het milieu", zegt Werner Annaert, de directeur van Febem.

Binnen de categorie Beste Innovatie/Milieuproject kregen twee ondernemingen een award toegekend.

* Het Antwerpse Indaver overtuigde de jury met zijn Molecule Management. Daarbij worden waardevolle grondstoffen zoals zoutzuur, ijzeroxide en palladium gewonnen uit afval. Indaver werd enkele tijd terug overgenomen door Katoen Natie.

* Recyca uit Malle werd de tweede award toegekend voor zijn project rond afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Het gaat dan vooral om cartridges, toners en ICT-materiaal. Want hoewel ze een waardevolle bron voor recyclage vormen, worden AEEA maar in beperkte mate ingezameld. De “Family Box” van Recyca is een doos waar tot 25 kg AEEA in verzameld kunnen worden. De doos wordt door Recyca opgehaald, waarna de AEEA aan diverse bedrijven worden geleverd die voor recyclage zorgen.

Bruco Containers kwam als winnaar uit de bus in de categorie “Beste Sociaal Initiatief”. Het bedrijf uit Wijnegem stelt personeel tewerk uit verschillende culturele achtergronden en weet daar op een positieve manier mee om te gaan. Zo werd er een peter/meterschapsopleiding georganiseerd, waardoor ervaren personeelsleden beter in staat zijn om nieuwe krachten op te vangen en te begeleiden. Bruco Containers verhuurt containers waarmee bouwafval opgehaald wordt en naderhand verwerkt.

“REACT” van het Franse Veolia sleepte de “Febem Award” voor het “Beste Veiligheidsproject” in de wacht. REACT staat voor een totaalaanpak die veilig gedrag beloont en die elke werknemer betrekt in het veiligheidsprogramma. Verder moedigt REACT aan om inbreuken meteen aan te pakken, om veelvuldig te communiceren over veiligheid. Ten slotte worden er ook regelmatig veiligheidsrondes georganiseerd. -