POM Cipal

Betaaloplossingen van Antwerpse POM nu ook voor overheden

ANTWERPEN – Cipal Schaubroeck, de structurele partner van overheden in Vlaanderen, gaat een samenwerking aan met het Antwerpse fintech-bedrijf POM. Dankzij die samenwerking kunnen de overheidsinstanties met de betaaloplossingen van POM de betaalervaring voor burgers gevoelig verbeteren.

Overheden die een beroep doen op de diensten van Cipal Schaubroeck kunnen via POM het inningsproces van belastingen, boetes, facturen en andere invorderingen efficiënter inrichten. De burger betaalt dan eenvoudiger en sneller via een QR-betaalcode of betaalknop. De betaaloplossingen van POM zijn bovendien inzetbaar voor meerdere beleidsdomeinen: belastingen voor particulieren en bedrijven, mobiliteit (parkeren), onderwijs, afvalverwerking, sport en spel (verhuur van infrastructuur), …

POM helpt overheden tevens om een stevige boost te geven aan het aantal documenten dat digitaal verzonden wordt via de opt-in mogelijkheid die is ingebouwd in de betaalflow.

Correcter betaald worden, minder rappels

“Onze oplossingen voor de Belgische betaalmarkt bieden ook een reeks belangrijke voordelen voor overheden: minder opvolgingswerk, correcter betaald worden, een versnelde omslag naar digitaal, minder rappels en minder dossiers die naar een gerechtsdeurwaarder moeten … en natuurlijk een innovatieve uitstraling en service naar de burgers toe”, zegt Johannes Vermeire, ceo en mede-oprichter van POM.

Ronny Gabriëls, Business Development Manager voor het domein financiën bij Cipal Schaubroeck: “Wij reiken onze klanten, de lokale besturen, innovatieve oplossingen aan die hen toelaten om de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Moderne betaalmogelijkheden integreren in onze financiële suites was dan ook een logische stap. Ze zorgen er immers enerzijds voor dat de stad of gemeente de burger eenvoudige en diverse betaalopties kan aanbieden, en anderzijds dat de inkomsten van de gemeente vlotter geïnd worden.”

De integratie van POM met de verschillende financiële toepassingen van Cipal Schaubroeck (Foxtrot, CScollect en Mercurius) is inmiddels opgestart.