BloomUp

BloomUp uit Antwerpen verkort wachtlijsten voor psychologische ondersteuning

Blue monday of ‘de meest deprimerend dag van het jaar’ is meestal een moment waarop ook het belang van toegankelijke mentale ondersteuning centraal staat. Wachtlijsten voor betaalbare geestelijk gezondheidszorg maken deze toegang moeilijk. BloomUp uit Antwerpen zet in op een digitaal platform met psychologische ondersteuning via videoconsultaties.

In augustus 2021 kondigde de federale regering een proefproject aan waarbij Belgen voor 11 euro naar de psycholoog kunnen. Toch kan niet iedereen gebruik maken van het budget binnen dit proefproject. Naast de financiële drempel vormen ook lange wachttijden een obstakel. Wie betaalbare hulp zoekt bij een Centrum Geestelijke Gezondheid moet gemiddeld vier maanden wachten en ook in de privésector zijn er vaker lange wachtlijsten en patiëntenstoppen.

Online therapie om wachttijden te verkorten

Om iets te doen aan de lange wachttijden en de drempels voor psychologische ondersteuning te verlagen, stampte een multidisciplinair team van ondernemers in 2021 in Antwerpen BloomUp uit de grond: een digitaal platform dat laagdrempelige digitale mentale ondersteuning aanbiedt.

BloomUp verbindt volwassenen eenvoudig en zonder wachtlijst aan een erkend online psycholoog of psychotherapeut. Om wachtlijsten te verkorten is het nodig om vraag en aanbod optimaal in balans te matchen. Door in te zetten op online therapie vallen geografische barrières weg en kan onbenutte capaciteit in de fysieke praktijken van psychologen en psychotherapeuten via BloomUp alsnog digitaal ingezet worden.

Dankzij initiatieven van ziekenfondsen wordt de terugbetaling voor een consultatie, fysiek of digitaal, bij een psycholoog vanaf 2022 verder uitgebreid. Zo kan je bij CM Gezondheidsfonds rekenen op een tegemoetkoming voor 24 sessies bij een psycholoog, ook als de sessies digitaal plaatsvinden.

“We willen het gemakkelijk maken voor mensen om een beroep te doen op mentale ondersteuning. Door de tegemoetkoming van CM meteen te integreren in ons platform kunnen we de financiële drempel verlagen en de administratieve rompslomp verminderen. Daar zijn we heel blij om”, zegt co-founder van BloomUp Clovis Six.