Brasserie W44 W44 ligt aan de zijde van de ruime parking en in is mooi geïntegreerd in het opvallende gemeenschapscentrum Werf44 in de Schoolstraat. Foto: JAA

Brasserie W44 wellicht pas op 1 augustus opnieuw open

W44, de foyer en brasserie in het gemeenschapscentrum Werf 44, zal nog enkele maanden leegstaan. De gemeente hoopt tegen 1 augustus een nieuwe uitbater te vinden. Indien beslist wordt dat er intussen een pop-up kan komen, kan er mogelijk vroeger al opnieuw getapt worden.

De bezoekers van voorstellingen en tentoonstellingen in Werf 44 blijven al enige tijd op hun dorst en honger zitten want in de geïntegreerde horecazaak W44 kunnen ze al sinds begin januari niet meer terecht. Dat is een gevolg van het plots overlijden van het onverwachte overlijden kort na nieuwjaar van Janick Doré op amper 53-jarige leeftijd. De man was naast N-VA-schepen in het district Berchem namelijk ook de uitbater van W44.

“Naast het feit dat er een procedure loopt voor afhandeling van erfenisrechten voor de nabestaanden van Janick, zijn wij als gemeente toch al gestart met de zoektocht naar een nieuwe uitbater”, aldus schepen van Cultuur Kathleen Krekels (N-VA).

Het voorstel voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd maandag 5 februari voorgelegd aan de raadsleden en ligt nu ter advies voor aan de cultuurraad en het beheersorgaan van ons gemeenschapscentrum.”

Wijlen Janick Doré, de enthousaiste uitbater van W44. Foto: JAA

Pop-up

De raden hebben zes weken de tijd om advies te geven. Vervolgens kan een zogenaamd ‘lastenboek’ met daarin de rechten en plichten van de nieuwe uitbater worden opgemaakt. Na goedkeuring ervan door het schepencollege kan de zoektocht echt beginnen. Mogelijke indieners krijgen wellicht ook zes weken de tijd om zich kandidaat te stellen, inclusief plaatsbezoek.

Een jury zal dan de voorstellen beoordelen en na gesprek met de weerhouden kandidaten kan dan een toekenning gebeuren door het schepencollege. Ondanks de lange en ingewikkelde procedure, hoopt Kathleen Krekels dat er tegen 1 augustus opnieuw bier uit de kranen zal stromen van W44.

“Vanaf 1 april moet de ruimte normaal gezien vrijgegeven worden. Voor de tussenperiode april-augustus bekijken we nu de mogelijkheid of er – als die vraag zou komen – tijdelijk een pop-up geïnstalleerd kan en mag worden”, zet de schepen de deur op een kier voor een vervroegde heropening.

Foto: JAA