Voorzitter Patrick Anthonissen Voorzitter Patrick Anthonissen legt speerpunten voor op het debat van ondernemers en politici. Foto: Elke Lamens

Brechtse ondernemers debatteren met politici op ‘Unizo Groot Brecht komt op’: “Maak dorpskernen aantrekkelijker”

Acht politici van vier Brechtse partijen schoven maandagavond aan tafel voor een debat met tien ondernemers. Ze kregen vijf speerpunten voorgeschoteld die ze hopelijk in hun verkiezingsprogramma opnemen.

“Vanuit Unizo Antwerpen kregen we de vraag om met een werkgroep van ongeveer tien ondernemers zeven speerpunten te behandelen, specifiek voor onze gemeente. Wat is er goed en minder goed in onze gemeente? , Wat is voor verbetering vatbaar? Na een avond debatteren in de werkgroep kozen wij vijf speerpunten”, legt voorzitter Patrick Anthonissen van Unizo Groot Brecht uit.

De speerpunten werden voorgelegd aan N-VA, nu2960 (CD&V, Open Vld en Vooruit), de nieuwe partij Democraten Brecht en Vlaams Belang, waarvan steeds twee vertegenwoordigers aanwezig waren in OC ‘t Centrum.

Zo vroegen de ondernemers om beter te communiceren over overheidsopdrachten onder meer met een duidelijke website hierover, en hen administratief te ontzorgen. Burgemeester Sven Deckers (N-VA) gaf toe dat hier nog werk aan de winkel is: “Wij zijn deze legislatuur gestart met een nieuwe dienst aankoop, want die was er gewoonweg niet. Hiervoor hebben we een nieuwe, jonge kracht aangeworven, maar we moeten dit nog verder uitbouwen.”

Jobbeurs

Op de oproep om een jobbeurs te organiseren, werd verdeeld gereageerd. “Afgelopen jaar raakten in Brecht 175 vacatures niet ingevuld. We zijn er dus wel voorstander van om werkgevers en werkzoekenden samen te brengen, maar niet op een eigen platform. VDAB is hiervoor veel beter uitgerust. Bovendien beschikken zij over meer complete data voor ons beleid”, reageerde Frans Van Looveren (nu2960). Ook Patrick Van Assche (Vlaams Belang) meende dat Brecht de site van de VDAB niet kan beconcurreren: “We kunnen wel linken naar onze website en werken met pushberichten.”

Acht politici van vier Brechtse partijen namen een voor een het woord. Foto: Elke Lamens

Burgemeester Sven Deckers (N-VA) wist dan weer te vertellen dat Brecht een werkzaamheidsgraad heeft van 78% en dat die moet stijgen naar 80%. “Een jobbeurs stond in onze beleidsnota, maar we konden dit niet realiseren. Op het departement beschikken we over één personeelslid. Idealer is om dit samen met buurgemeenten te organiseren. We organiseren wel al een Ondernemersevent.” Filip Vangilbergen (Democraten Brecht) was wel voorstander van een jobbeurs en benadrukte om dan zeker de laatstejaars van de scholen hierop uit te nodigen.

Detailhandelsvisie

Veel animo was er verder ook over de dorpskern. Op welke manier kan die aantrekkelijker worden voor de ondernemers om meer klanten aan te trekken? Ze pleitten voor een parkeerbeleid opdat de handelaars vlot bereikbaar zijn. Zowel N-VA als nu2960 verwezen hiervoor naar de detailhandelsvisie die de gemeente heeft uitgewerkt. “Die moeten we in een volgende legislatuur afdwingen via onder meer ruimtelijke uitvoeringsplannen”, lichtte Van Looveren toe.

Schepen van Economie Kris Janssens (N-VA) benadrukt daarbij dat de gemeente samen met de provincie een visie uitwerkt tegen leegstand in de dorpskernen: “We moeten ondernemers stimuleren om naar Brecht te komen. Daarvoor is ook het Ondernemersevent geschikt.” Patrick Van Assche (Vlaams Belang) zag dan weer een grote opportuniteit op de site aan station Noorderkempen, terwijl Kristien Verhaegen (Democraten Brecht) dan weer opriep om het Max Wildiersplein in Sint-Job beter te benutten en aangenamer te maken. De ondernemers zijn alleszins vragende partij om de dorpskernen gezelliger in te richten.

De ondernemers luisterden aandachtig naar de verschillende standpunten. Foto: Elke Lamens