Wim Michiels

Ceo van Hemiksemse Proviron treedt toe tot Europese chemiefederatie

HEMIKSEM - Wim Michiels, ceo van Proviron uit Hemiksem en ondervoorzitter van essenscia, is samen met Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia, officieel aangesteld in de Raad van Bestuur van Cefic, de Europese chemiefederatie. Dat is bekendgemaakt tijdens de driedaagse Chemical Convention in Amsterdam, de jaarlijkse high level bijeenkomst van de Europese chemiesector.

Wim Michiels, ceo van het Hemiksemse chemiebedrijf Proviron, is bij de Belgische sectorfederatie essenscia ook voorzitter van de KMO-commissie. Vanuit zijn dagelijkse ervaring bij het familiebedrijf gespecialiseerd in fijnchemie is hij erg begaan met de specifieke noden van kleine en middelgrote ondernemingen die een sleutelpositie innemen in het ecosysteem van de chemiesector.

“De sterke Belgische vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van de Europese chemiefederatie onderstreept het toenemende belang en de internationale uitstraling van de chemiesector in ons land. Dit laat toe om de Belgische stem in het Europese chemiedebat luider te laten klinken. De expertise van Wim Michiels zorgt er bovendien voor dat hierbij voldoende aandacht gaat naar de belangen van onze kmo’s”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia.

Yves Verschueren treedt toe tot de Raad van Bestuur van Cefic als kersvers voorzitter van AFEM (Association of Federations Members), de vereniging van de nationale chemiefederaties in de Europese Unie. Deze organisatie maakt integraal deel uit van Cefic en coördineert de belangenbehartiging en communicatie over Europese kwesties in elk van de lidstaten. Met ook nog Vincent De Cuyper, lid van het directiecomité bij Solvay, zetelen nu drie Belgen in het hoogste beslissingsorgaan van de chemie-industrie in Europa.