Haven Deurganckdok MPET

Chemische nijverheid zorgt voor groei Antwerpse haven

ANTWERPEN - Volgens een nieuwe economische impactstudie van de Nationale Bank van België nam de directe toegevoegde waarde in de Belgische havens in 2017 toe met 7,3% tot 19,4 miljard euro. De directe toegevoegde waarde steeg in de haven van Antwerpen met 662 miljoen euro.

De chemische nijverheid, die goed is voor 32% van de directe toegevoegde waarde in de haven van Antwerpen, was in belangrijke mate verantwoordelijk voor de groei in de grootste zeehaven van het land. Ook de sectoren brandstofproductie en goederenbehandeling droegen beduidend bij tot de toename van de directe toegevoegde waarde in de Antwerpse haven.

Stijging werkgelegenheid

Na een gematigde maar gestage daling tussen 2012 en 2015, steeg de werkgelegenheid die de havens genereren in 2017 voor het tweede jaar op rij. Het aantal directe voltijdse equivalenten (VTE) groeide met 0,8% tot 116.311. De indirecte werkgelegenheid is goed voor 1,2 keer de directe werkgelegenheid, en bedraagt 138.468 VTE.

In de Antwerpse haven kwamen er in 2017 in totaal 721 VTE's bij. Goederenbehandeling en de chemische nijverheid zijn hier de grootste sectoren inzake directe werkgelegenheid, met een aandeel van respectievelijk 24,9% en 17,8%.