https___static-2024-01-18T204347.305-ezgif.com-webp-to-jpg-converter Het actiecomité maakte eind vorig jaar zelf deze simulatie. Maar de Colruyt komt er dus niet. Foto: rr

Colruyt vangt bot voor vergunning

Er komt voorlopig geen Colruyt in Broechem. Het college van burgemeester en schepenen van Ranst heeft de vergunningsaanvraag geweigerd.

Dit nieuws is waarschijnlijk een opluchting voor veel buurtbewoners. Tegen de aanvraag van de omgevingsvergunning werden 141 bezwaarschriften ingediend.

De weigeringsbeslissing voor supermarkt Colruyt aan de Van den Nestlaan in Broechem is in hoofdzaak gebaseerd op het feit dat er niet voldaan werd aan de gestelde voorwaarden uit de voorbesprekingen. Minimaal 50 procent van de volledige perceelsoppervlakte moest onverhard blijven, maar in de aanvraag blijft slechts 22 procent van het perceel onverhard.

De opgelegde afstand tot de perceelsgrenzen van minstens zes meter werd niet gerespecteerd. Er wordt slechts vier meter afstand bewaard tot het Safipad en tot de achterliggende tuinzones in plaats van de gevraagde zes meter. Achter het winkelpand is er slechts vier meter afstand tot de perceelsgrens, waardoor het planten van hoogstammige bomen bemoeilijkt wordt. De parking situeert zich over de hele diepte van het perceel waardoor ook de omliggende tuinen mogelijk hinder kunnen ondervinden.

Het gemeentebestuur van Ranst wil verdere verlinting tegengaan voor grootschalige detailhandel en een kernversterkend beleid voeren. Deze supermarkt was gepland in de Van den Nestlaan, buiten de kern.

Vlak na de vergunningsaanvraag werd al het actiecomité ‘Neen tegen Colruyt Broechem!’ opgericht. Colruyt kan nog in beroep bij de provincie.