Schotense bouwwerven Archiefbeeld. Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Controle op Schotense bouwwerven: zeven zwartwerkers en één illegale werknemer aangetroffen

Tijdens een grootschalige multidisciplinaire controle op bouwwerven in Schoten troffen politiediensten zeven zwartwerkers aan.

“Tijdens de actie werden 83 personen gecontroleerd op twaalf bouwwerven, verspreid over ongeveer 32 bedrijven”, vertelt politiewoordvoerder Sophie De Geyter. “De belangrijkste bevindingen betroffen inbreuken op de controlekaart volledige werkloosheid, waarbij vijf overtredingen werden vastgesteld. Daarnaast waren er drie inbreuken op ‘Check in@work’ en bleken twee personen niet aangemeld in Limosa.”

Lees ook: Al meer dan duizend bouwbedrijven failliet dit jaar, ook logistieke sector wordt hard getroffen

‘Check in@work’ is de federale onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie op bouwwerven. De Limosa-meldingsplicht geldt wanneer je tijdelijke opdrachten laat uitvoeren door een buitenlandse werkgever of zelfstandige.

Federale politie

Politie Schoten en gemeente Schoten namen het initiatief voor deze actie. Hun medewerkers kregen ondersteuning van het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum (ARIEC) van de Federale Politie. Ze vond plaats op verzoek van het gemeentebestuur en in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie, het parket en het arbeidsauditoraat.

De controle werd georganiseerd naar aanleiding van mogelijke wanpraktijken bij projectontwikkelaars en bouwbedrijven. “Het doel was om te controleren of de bedrijven zich aan de geldende regelgeving houden en om eventuele illegale activiteiten die de lokale economie kunnen schaden, op te sporen”, aldus De Geyter.

Onveilige dakwerf

Verder werden er overtredingen vastgesteld op het gebied van collectieve valbeveiliging, het correct plaatsen van ladders en het dragen van helmen. Eén dakwerf werd stilgelegd. De werkzaamheden daar mogen pas worden hervat van zodra de werf veilig is. Bovendien werden twee personen betrapt op zwartwerk en één persoon bleek illegaal in het land te zijn.

De lokale overheden van Schoten stellen te willen voorkomen dat ondernemingen worden gebruikt voor criminele activiteiten en overlast veroorzaken in de buurt. Deze handhavingsacties zijn onderdeel van het opvolgbeleid en de bestuurlijke aanpak van de gemeente. Eerder dit jaar vond een gelijkaardige controle plaats in de heel wat Schotense horecazaken.

Archiefbeeld. Foto: MARC HERREMANS – MEDIAHUIS