DEME breidt hoofdzetel uit

annekeDe baggergroep DEME begint een dezer dagen met de uitbreidingswerken aan zijn hoofdkwartier in Zwijndrecht. Zo'n 250 hooggekwalifieerde werknemers zullen er een vaste stek krijgen. Het gaat om een project van 15 miljoen euro.

Het nieuwe gebouw aan de Scheldedijk heeft een vloeroppervlakte van 5.600 m² en zal aansluiten op de reeds bestaande kantoorgebouwen. In de onderste twee niveaus zullen technische lokalen, vergaderzalen, fitnessruimte en een uitbreiding van de bestaande keuken en het restaurant hun plaats vinden. Op de overige vijf verdiepingen is er plaats voor ongeveer 250 nieuwe werkplekken.

Het gebouw zal voldoen aan de strenge EPB (Energie Prestatie Binnenklimaat)-vereisten door maximaal in te zetten op isolatie, externe zonwering, slimme verlichting en ventilatie. Daarnaast zal een KWO (koude/warmte opslag) op duurzame wijze de energie leveren die nodig is voor de verwarming en koeling van het gebouw.

DEME zal eveneens de nieuwe windturbine van het type “XANT” (= VYNCKE, 3E en PMV) installeren op haar terreinen teneinde te zorgen voor de energiebevoorrading van haar installaties en dit samen met de reeds geïnstalleerde zonnepanelen.

De laatste jaren heeft DEME heel wat nieuwe gebouwen opgetrokken. De sterke groei van de groep ligt aan de basis van deze uitbreidingen. De toenemende complexiteit van de projecten wereldwijd zorgt er ook voor dat een degelijke ondersteuning vanuit het hoofdkantoor op vlak van projectvoorbereiding en werfopvolging noodzakelijk is.

Met deze investering bevestigt DEME ook duidelijk de wil om in België verankerd te blijven. De groep stelt 4.500 werknemers te werk waarvan 700 in Zwijndrecht en Oostende, 250 op Belgische sites en 60 in haar ateliers in Zeebrugge en Zwijndrecht. DEME heeft vele kantoren wereldwijd maar daar waar andere bedrijven verhuizen naar het buitenland, behoudt DEME haar hoofdkantoor in Vlaanderen en  België.

Het blijft dan ook van cruciaal belang dat de overheid, zowel op federaal als op gewestelijk niveau, de nodige maatregelen voor lastenverlaging in stand houdt en optimaliseer, stelt woordvoerder Ann Wittemans.  "Enkel op die manier kunnen in het kader van een Europees beleid de kosten voor de baggersector wereldwijd competitief worden gehouden. De recente beslissing om de bemanning van de schepen die baggerwerken uitvoeren op zee vanaf 1 juli onder het paritair comité van de koopvaardij te laten ressorteren, is een stap in de goede richting. "

DEME heeft wereldwijd een prominente plaats veroverd in enkele zeer specialistische en complexe waterbouwkundige disciplines. De groep diversifieerde van baggerwerken en landwinning naar waterbouwprojecten op volle zee, dienstverlening aan olie- en gasbedrijven, installatie van offshore windparken, milieuactiviteiten zoals grondsanering, slibrecyclage en herwaardering van brownfields en wrakruiming.

Dankzij zijn multidisciplinaire kennis en ervaring, projectsynergieën en zijn geïntegreerde bedrijfsstructuur kon DEME uitgroeien tot een internationale aanbieder van totaaloplossingen. De groep beschikt over een van de meest moderne, hoogtechnologische en veelzijdige vloten voor bagger- en waterbouwactiviteiten. DEME stelt 4.500 mensen te werk. In 2013 realiseerde de groep een omzet van 2,53 miljard euro.