Antwerpen haven Foto: Belga

Demofabriek voor e-methanol in Antwerpse haven geschrapt

De testfabriek voor e-methanol die Port of Antwerp-Bruges samen met zes prestigieuze partners ging bouwen, wordt afgevoerd. Dat staat op de website van het project en het nieuws wordt bevestigd door het havenbedrijf.

Al in 2019 doken de eerste plannen op voor een fabriek die moest aantonen dat methanol een van de ingrediënten was in de mix van een klimaatneutrale haven. De partners waren niet de minste: Inovyn (Ineos), Engie, Fluxys, Indaver en anderen zetten hun schouders onder het project. De Vlaamse overheid droeg volgens het havenmagazine Flows bij met een subsidie van meer dan een miljoen euro.

Maar de weg naar een milieuvriendelijke haven verloopt niet zonder slag of stoot. "We leven vandaag in een andere wereld dan in 2019", klinkt het bij het havenbedrijf. "Door het stijgen van de energieprijzen was dit initiatief niet meer haalbaar." Ook de onzekerheid over de afzetmarkt voor e-methanol zou roet in het eten gooien.

8.000 ton

"Ons ambitieuze project had als doel om 8.000 ton e-methanol te produceren, een duurzaam alternatief voor traditionele methanol", valt te lezen op de website van Power to Methanol. "Door afgevangen CO2 te combineren met waterstof opgewekt uit hernieuwbare elektriciteit, zouden we de koolstofuitstoot aanzienlijk verminderen."

"Ondanks onze inspanningen is de levensvatbaarheid helaas onder grote druk komen te staan", gaat het bericht verder. "Stijgende kosten, voornamelijk onder invloed van de aanhoudende energiecrisis en geopolitieke onzekerheden, hebben de productie van e-methanol financieel onhaalbaar gemaakt. Het sluit niet langer aan bij de prijsverwachtingen van de transportsector en industriële afnemers. We blijven ons inzetten om duurzame initiatieven te onderzoeken in de toekomst."